Sysmä

Asiakirjat, dokumentit

Kunnanhallituksen kokous 23.3.2009

Kunnanhallitus
23.03.2009
KIINTIÖPAKOLAISTEN/TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTAMINEN

Hämeen TE-keskus on lähettänyt kirjeen 4.2.2009 kiintiöpakolaisten/turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta.

Sisäasiainministeriö on antanut TE-keskuksille uuden toimeksiannon neuvotella kuntien kanssa kiintiöpakolaisten kuntapaikoista ja/tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten perustamisesta. Kuntapaikkatilanne on hälyttävä, koska paikkoja ei riitä kiintiöpakolaisille, jotka Suomi on sopimusten mukaan sitoutunut ottamaan. Vastaanottokeskukset ovat ylitäysiä, ja kuntapaikkoja tarvitaan enenevässä määrin myös myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Kiintiöpakolaiset sijoitetaan Suomessa normaalisti suoraan kuntiin, joissa heidän kotoutumisprosessinsa pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Nyt kuntapaikkojen puuttuessa kiintiöpakolaisia on jouduttu väliaikaisesti sijoittamaan vastaanottokeskuksiin, jotka on tarkoitettu vain turvapaikanhakijoille, ja keskukset ovat sen vuoksi ruuhkautuneet entisestään. Jo vuosi sitten Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrät alkoivat kasvaa merkittävästi.

Sisäasiainministeriö on asettanut Hämeen TE-keskusalueen tavoitteeksi vähintään 90 kuntapaikkaa vuonna 2009. Tämän vuoksi Hämeen TE-keskus esittää, että Päijät-Hämeessä muutkin kunnat kuin Lahti voisivat ottaa vastaan kiintiöpakolaisia.Valtio korvaa pakolaisista aiheutuvat toimeentulotukimenot ja tulkkaus kulut täysimääräisesti, mikäli kunta tekee TE-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Lisäksi kunta saa jokaisesta pakolaisesta kolmelta vuodelta ns. laskennallista korvausta, jonka tasoa SM parhaillaan esittää korotettavaksi. Kunnat voisivat tehdä yhteistyötä toistensa kanssa ja ottaa esim. toisen kunnan kanssa vuorotellen 10-15 pakolaista vuodessa. Toinen vaihtoehto voisi olla kunnan ja TE-keskuksen välinen ns. avoin sopimus. Tällöin pakolaisten määrästä ja kunnan kyvystä vastaanottaa heitä neuvotellaan erikseen vuosittain.

Ehdotus
Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että kunnalla ei ole mahdollisuuksia vastaanottaa kiintiöpakolaisia/turvapaikanhakijoita eikä myöskään käynnistää vastaanottokeskustoimintaa.

Päätös

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License