Suonenjoki

Keskustelut, mielipiteet

Suomi24

Pakolaisten sijoittaminen (20.1.2009)

Uutiset

Yle: Suonenjoki hyväksyi somalinuoret (15.6.2010)

Suonenjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Vanhamäen ryhmä- ja perhekodin somalinuoret kuntalaisikseen. Tulokseen päädyttiin äänestyksen jälkeen.

Kaupunki hyväksyi sopimuksen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa pakolaisten vastaanotosta ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Sopimuksen tavoitteena on tukea Vanhamäellä nyt asuvien alaikäisten oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kasvua itsenäisen elämän alkuun.

Suonenjoella on oikeus saada valtiota erityiskustannuskorvausta vielä senkin jälkeen kun nuori täyttää 18 -vuotta ja jää edelleen Suonenjoelle asumaan.

Vanhamäen ryhmä- ja perhekodissa on sijoitettuna 13 somalinuorta. Vanhamäen toiminta riippui kaupunginvaltuuston päätöksestä. Uusia alaikäisiä ei oteta Suonenjoen Vanhamäelle ilman kunnan suostumusta. Myös Vanhamäen toiminnan jatkuvuusesta on sovittava erikseen nuoren siirryttyä sielä ajan myötä pois.

Yle: Vanhamäen ryhmä- ja perhekodin toiminta uhattuna (26.5.2010)

Suonenjoen Vanhamäen ryhmä- ja perhekodin toiminta on vaakalaudalla. Mikäli Suonenjoen kaupunginvaltuusto ei hyväksy Vanhamäellä asuvia nuoria kuntalaisikseen, perhe- ja ryhmäkodin toiminta päättyy tämän vuoden loppuun mennessä.

Vanhamäellä on sijoitettuna 14 somalialaista nuorta. Heidän parissaan työskentelee 15 työntekijää. Jos ryhmä- ja perhekodin toiminta loppuu, joudutaan työntekijät irtisanomaan ja etsimään nuorille muualta sijoituspaikkoja. Hyväksyvän kotikuntapäätöksen myötä Vanhamäen perhe- ryhmäkodin toiminta laajenisi merkittävästi, sillä lasten ja työntekijöiden määrää pystyttäisiin lisäämään.

Toiminnanjohtaja Pirkko Helander kertoo, että nuoret jännittävät saavatko he jäädä Suonenjoelle. Helanderin mukaan myös ryhmä- ja perhekodin työntekijät ovat huolissaan tilanteesta, sillä osa heistä on muuttanut Suonenjoelle työn perässä.

Somalialaiset nuoret ovat tulleet Suonenjoelle noin vuosi sitten.

Suonenjoen kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalaisen mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee Vanhamäelle sijoitettujen nuorten kotikunta-asiaa kokouksessaan 14. kesäkuuta.

Savon Sanomat: Sulkeminen uhkaa Vanhamäen ryhmä- ja perheryhmäkotia (6.5.2010)

Maahanmuuttovirasto saattaa sulkea Vanhamäen ryhmä- ja perheryhmäkodin Suonenjoella vuoden 2010 loppuun mennessä. Suonenjoen kaupungin halutaan jatkavan yksikön toimintaa. Siitä tehtäisiin perheryhmäkoti, joka palvelisi alaikäisiä ilman huoltajaa saapuneita oleskeluluvan saaneita pakolaisia.

Yksikön sulkeminen vaarantaisi 15 työpaikkaa. Siellä asuvat alaikäiset sijoitettaisiin muualle.

Maahanmuuttovirasto neuvotteli Suonenjoen virkamiesjohdon kanssa Vanhamäen tilanteesta vappuaattona. Kaupunki oli haluton ottamaan pakolaisia vastuulleen. Maahanmuuttoviranomaiset vetoavat nyt Suonenjoen valtuutettuihin, että nämä myöntäisivät pakolaisille kuntapaikan.

Vanhamäen ryhmä- ja perheryhmäkodin toiminnasta on määräaikainen sopimus kuluvan vuoden loppuun.

Yle: Suonenjoki ei avaudu pakolaisille (15.9.2009)

Suonenjoki ei toistaiseksi ota vastaan pakolaisia. Pohjois-Savon TE-keskus esitti Suonenjoen kaupungille Vanhamäelle sijoitettujen turvapaikanhakijalasten vastaanottamisesta, näiden saatua myönteisen oleskelulupapäätöksen Suomeen.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki ei tässä vaiheessa ole valmis tekemään sopimusta pakolaisten vastaanotosta. Oleskelulupapäätöstä Vanhamäen ryhmä- ja perhekodissa odottaa 14 alaikäistä turvapaikanhakijaa.

Yle: Nuoret turvapaikanhakijat viihtyvät Suonenjoella (9.6.2009)

Nuoret turvapaikanhakijat ovat kotoutuneet hyvin ryhmäkotiin Suonenjoelle. Ryhmäkoti on tarkoitettu yksin Suomeen tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille.

Se sai ensimmäiset asukkaansa huhtikuussa. Nyt Suonenjoen Vanhamäellä asuu kymmenen 13–15-vuotiasta somalinuorta. Ryhmäkoti voisi majoittaa vielä toiset kymmenen.

Koska nuoret ovat alaikäisiä ja tulleet Suomeen yksin, heillä on omat edustajansa, jotka toimivat nuorten edunvalvojina.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Savon piirin toiminnanjohtajan Pirkko Helanderin mukaan yhteiselo suonenjokisten ja somalinuorten välillä toimii hyvin.

– Nuoret käyttäytyvät kauniisti ja hyvin kylällä, ja siksi heidät on myöskin otettu hyvin vastaan, Helander kertoo.

Helander uskoo, että se viimeisetkin epäilykset Suonenjoella ovat sulamassa pois nuorten käytöksen vuoksi.

– Uskon, että yhteiselo Suonenjoella on aina vain parempaa ja parempaa.

YLE: Pakolaislapset saavat turvan Suonenjoelta (1.4.2009)

Suonenjoelle Vanhanmäen toimintakeskukseen saapuu tänään keskiviikkona kymmenen somalipakolaisen ryhmä. Pakolaiset ovat 13 - 15-vuotiaita tyttöjä ja poikia.

Lapset ovat tähän asti olleet Kotkan, Turun ja Espoon vastaanottokeskuksissa ylipaikoilla. Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Savon piiri on palkannut kymmenen uutta työntekijää pitämään heistä huolta.

Ohjaajaksi Vanhamäelle haki 60 ihmistä, mikä yllätti Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Savon piirin toiminnanjohtaja Pirkko Helanderin.

- Hakijat olivat niin hyviä kaikki, että kun seuraavat lapset tulevat, niin olemme jo haastatelleet heitä hoitamaan tarvittavat ihmiset, Helander arvelee.

Uusia lapsia toivotaan tulevan tämän vuoden aikana. Suonenjoelle tulee vain alaikäisiä asukkaita, koska Vanhamäki on Mannerheimin lastensuojeluliiton pyörittämä.

Yhdessäolon opettelua

Työntekijät ovat valmistuneet hyvin ensimmäisten pakolaislasten vastaanottoon.

- Meillä on täällä iloinen meininki. Olemme tehneet paljon suunnitelmia, mitä lasten kanssa voisimme tehdä, kertoo Helander.

Kaikki alkaa kuitenkin perusteista. Suonenjoella ei etukäteen tiedetty lasten taustoista juuri mitään. Opetus alkaa hyvin rauhallisesti, koska kukaan ei tiedä, osaavatko nuoret lukea tai kirjoittaa edes omalla kielellä.

- Ensinnän me näytämme paikat ja kerromme kaiken hyvin selkeästi suomenkielellä. Siitä se yhdessä eläminen ja arjen opettelu alkaa pikkuhiljaa, Helander sanoo.

Savon Sanomat: Vanhamäelle ensimmäinen pakolaislasten perheryhmäkoti (18.3.2009)

Sotalapsia tulossa huhtikuussa

Vanhamäelle ensimmäinen pakolaislasten perheryhmäkoti

Pohjois-Savon ensimmäistä pakolaislasten ryhmäkotia valmistellaan täyttä päätä Suonenjoen Vanhamäellä. Ensimmäinen lapsiryhmä on tulossa jo huhtikuun alussa ja toinen heti perään toukokuussa. Molemmissa ryhmissä on 12 alle 17-vuotiasta lasta. He tulisivat todennäköisesti sodan jaloista Afganistanista, Somaliasta ja Irakista. Lapset tulevat ilman huoltajia.

Asialla on Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Savon piiri, joka tekee hoitosopimuksen sisäasiainministeriön kanssa.
- Valtio maksaa kaikki kulut, myös erikoissairaanhoidon ja tulkkauskulut. Kunnan rooliksi jää järjestää lasten koulunkäynti, johon siihenkin tulee valtionosuus, kertoo toiminnanjohtaja Pirkko Helander.

Suonenjoen kaupunginhallitus suhtautui MLL:n hankkeeseen myönteisesti. Kaupunginvaltuustossa asiasta keskustellaan vielä maanantaina. Helander korostaa, ettei sopimista ministeriön kanssa tehdä ennen kuin valtuuston kanta on selvillä.
- Lasten vastaanottaminen on positiivinen asia, joka tuo myös lisää työpaikkoja, sanoo kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen.

Tuo 20 työpaikkaa

Perheryhmäkodin perustaminen tuo Vanhamäelle 20 uutta työpaikkaa nykyisten 15 lisäksi. Työntekijähaastattelut ovat parhaillaan käynnissä, kertoo Helander.
- Kynnys pakolaislasten vastaanottamiseen on Vanhamäellä matala, sillä paikassa toimii jo huostaanotettujen lasten yksikkö. Tämä on juuri meidän toimintamme ydintä. Vanhamäki tarjoaa näille lapsille erinomaisen ympäristön ja mahdollisuuden liikunnallisiin harrastuksiin.

Muualla nihkeää

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen ylitarkastaja Minna Koljonen on yrittänyt juosta kasaan pakolaisten vastaanottokeskusta Pohjois-Savoon, mutta heikolta näyttää.
– Yksikään kunta ei tällä hetkellä ole siitä kiinnostunut. Ei edes kiintiöpakolaisille ole saatu kuntiin sijoituspaikkoja. Itäsuomalaisten suhtautuminen on paljon nuivempaa kuin muualla.

Aikuisia pakolaisia tulee Suomeen nyt keskimäärin 500 kuukaudessa. Vastaanottopaikoista on kova pula. Alaikäisiä on tullut alkuvuodesta 55-110 per kuukausi.
– Heidän vastaanottonsa alkaa olla hallinnassa.

YLE: Kunnat eivät lämpene pakolaisille (23.1.2009)

Pohjois-Savossa eniten kiinnostuneita pakolaisten ottamisesta ovat olleet Suonenjoki ja Kiuruvesi. Pakolaisleireiltä valittuja pakolaisia on ainoastaan Kuopiossa. Sen sijaan maakunnassa ei ole yhtään vastaanottokeskusta turvapaikanhakijoita varten.

Pohjois-Savon kunnat ovat suhtautuneet nuivasti TE-keskuksen pyyntöihin pakolaisten vastaanotosta.

TE-keskuksen haastattelemasta 11 kunnasta Suonenjoki ja Kiuruvesi ovat olleet eniten kiinnostuneita sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö syksyllä toivoi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton lisäämistä.

Pakolaisleireiltä valittuja pakolaisia on ainoastaan Kuopiossa. Kaupunkiin sijoitettiin viime vuonna 40 pakolaista. Tavoite on kolme kertaa suurempi.

Sen sijaan maakunnassa ei ole yhtään vastaanottokeskusta turvapaikanhakijoita varten.

Suonenjoella harkitaan aikuisten ja lasten keskusten mahdollista perustamista maatalousoppilaitokseen ja Vanhamäen kiinteistöön.

Asiakirjat, dokumentit

Suonenjoen toimielimien kokouslistat

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja 16.3.2009

[…]
Kaupunginhallituksen jäsen Pirkko Helander poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pirkko Helanderin tilalle kokoukseen saapui hänen varajäsenensä Kirsi Nuutinen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tarja Pöyhönen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Pekka Kauppinen Tarja Laineen kannattamana esitti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto kannanottonaan ei voi puoltaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Savon piiri ry:n esitystä. Kaupungin taloudellinen tilanne huomioon ottaen hankkeesta tuleva taloudellinen panostus pitkällä tähtäimellä nousee liian suureksi.

Koska oli tehty keskustelun kuluessa päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että asian ratkaisemiseksi on suoritettava äänestys.
[…]
Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä kaupunginjohtajan päätösehdotusta kannatti 6 jäsentä ja Pekka Kauppisen tekemää esitystä kannatti 3 jäsentä.

Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.
[…]

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 19.01.2009

PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKAN HAKIJOIDEN VASTAANOTTAMINEN

KH § 33
Valmistelija: kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen.

TE-keskuksen kirje 14.8.2008 Pohjois-Savon kunnan- ja kaupunginjohtajille on liitteenä 8.

Lisäksi TE-keskus on 23.9.2008 esittänyt pakolaisten kuntiin sijoittamisesta ja vastaanottamisesta seuraavaa, liite 9.

Käytyjen keskustelujen pohjalta Pohjois-Savon TE-keskus on 9.12.2008 esittänyt Suonenjoen kaupungille pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton osalta seuraavaa, liite 10. Suonenjoen kaupungin vastaus pyydetään 30.1.2009 mennessä.

Ehdotus:
Kja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää, ottaen huomioon päätöksentekijöiden vaihtuvuuden, esittää TE-keskukselle, että Suonenjoen kaupungin vastauksen pyyntöaikaa pidennetään 31.3.2009 saakka. Sitä ennen asiasta käydään keskustelut Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License