Raahe

Uutiset

Raahen Seutu: Eikö Salem saisi jäädä? (19.10.2009)

Al-Muttairin perhettä pelottaa. 5-henkisen perheen turvapaikkahakemus on hylätty. Perheen isä on valittanut päätöksestä, sillä Puolassa, johon heidät lähetettäisiin, heitä varsinkin Salemia odottaa kurjuus.

Al-Muttair Mayah Naithel Ghanim tuli Ruukin vastaanottokeskukseen viime kesänä vaimonsa ja kolmen poikansa kanssa. Tulo Suomeen Kuwaitista onnistui monien vaikeuksien jälkeen Puolan kautta. Suojatakseen perhettään, hän ei halua julkaista perheestään tarkkoja tietoja.
[…]

Kaleva: Lakkautettuja yksiköitä avataan uudelleen (28.1.2009)

Suomessa on jouduttu avaamaan uudelleen jo kertaalleen suljettuja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia. Vuoden 2007 aikana lakkautetuista vastaanottokeskuksista Punkalaitumen vastaanottokeskus avattiin marraskuussa ja Vaasan vastaanottokeskus avataan helmikuun aikana.

Lisäksi selvitetään mahdollisuutta avata uudelleen Siikajoella sijaitseva Ruukin vastaanottokeskus.

"Tarve uusien yksiköiden perustamiseen on nyt ihan akuutti. Kaikki nykyiset yksiköt, sekä alaikäisten että aikuisten paikat, ovat täynnä", sanoo ylitarkastaja Veikko Pyykkönen sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta.

Akuutti tarve on seurausta viime elokuussa alkaneesta kiihtyneestä turvapaikanhakijoiden tulvasta Suomeen. Syyskuusta lähtien maahan on saapunut keskimäärin 500 turvapaikanhakijaa kuukaudessa.

Johtaja Esko Repo maahanmuuttovirastosta kertoo viime vuoden aikana maahan saapuneen kaikkiaan 4 016 turvapaikanhakijaa. Takana on kaikkien aikojen vuosi, sillä neljän tuhannen hakijan raja rikkoutui ensimmäisen kerran koko toiminnan historiassa.

"Näillä tämän hetkisillä tulijamäärillä meillä olisi vuoden lopussa 6 000 uutta hakijaa, ja entiset siihen päälle. Uutena asiana on vielä alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden määrän voimakas nousu. Se on täysin uusi ilmiö suomessa", Veikko Pyykkönen toteaa.

Tarvetta sadoille majoituspaikoille

Vanhojen, jo kertaalleen suljettujen vastaanottokeskusten lisäksi uusia keskuksia on jo avattu Kemiin, Pudasjärvelle ja Pietarsaareen.

Helmikuussa avataan Parikkalassa ilman huoltajaa maahan saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus.

"Pietarsaaren satapaikkainen yksikkö avasi heti joulun jälkeen, mutta on jo täyttymässä kovaa vauhtia. Kun Vaasan 150-paikkainen keskus avataan muutaman viikon sisällä, paikat nippa nappa riittävät, mutta edelleen tarvitaan muutamia satoja paikkoja", ylitarkastaja Veikko Pyykkönen sanoo.

Alueelliset TE-keskukset kartoittavat parhaillaan mahdollisia kohteita eri puolilla maata. Selvitystyö on kuitenkin hidasta, koska asiassa on kuultava useita eri tahoja.

"Samalla pitää koko ajan muistaa turvapaikkaprosessin sujuminen eli poliisin ja maahanmuuttoviraston osuus. Niillä on suuri merkitys putken toiseen päähän eli siihen, kuinka nopeasti turvapaikkahakemuksiin tulee päätöksiä. Jos kestot venyvät, majoitustarve kasvaa entisestään. Siksi resursseja tulisi kohdentaa maahanmuuttoviraston tutkinta- ja päätöksentekotyöhön sekä poliisin tutkintatyöhön", ylitarkastaja huomauttaa.

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus selvittää parhaillaan useita vaihtoehtoja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan lisäämiseksi maakunnassa. Osastopäällikkö Maire Mäki kertoo ministeriön kehottaneen TE-keskusta kartoittamaan kaikki mahdolliset vastaanottokeskustoimintaan soveltuvat tilat.

Esimerkiksi Pudasjärven vastaanottokeskuksessa on maaliskuusta lähtien mahdollisuus laajentaa toimintaa. Utajärven kunnan kanssa on puolestaan neuvoteltu alaikäisten ryhmäkodista.

Raahestakin on tiedusteltu vapaita kiinteistöjä, Mäki kertoo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License