Mänttä-Vilppula

Keskustelut, mielipiteet

Blogit

Octavius: Pakolaisbisnes kasvaa (2.3.2009)

Lehdet

Aamulehti: Lasten turvakodista kuuma vääntö Mänttä-Vilppulassa (8.3.2009)

KMV-lehti

Uutiset

Paikallislehti: Kuorevesi-Mänttä-Vilppula

KMV-lehti: Vastaanottokeskuspäätös jakaa päättäjien mielipiteet (12.7.2012)

Koskelantalot Oy:n tekemä esisopimus asuntojen vuokraamisesta turvapaikanhakijoiden käyttöön on hämmentänyt myös Mänttä-Vilppulan päättäjiä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat kuulivat vastaanottokeskusasiasta hyvin eriaikoihin, osa luki asiasta vasta lehdestä ja osa kuuli 18. kesäkuuta pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa asiasta. Kokouksessa hallitus käsitteli Koskelantalojen taloudellista tilannetta ja paikalla oli vastaanottokeskuksen johtaja esittelemässä asiaa.

Se, onko asiassa toimittu oikein vai ei, ja miten asiassa pitäisi edetä, jakaa myös päättäjien mielipiteitä. Osa päättäjistä on sitä mieltä, että asian nopean aikataulun vuoksi on toimittu oikein. Koskelantalojen tehtävänä on vuokrata asuntoja, ja koska kaupunginhallitus ole asiaan puuttunut saadessaan tiedoksiannon, on asia silloin ok.

Toinen osa päättäjistä on kuitenkin sitä mieltä, että päätöksessä olisi pitänyt toimia avoimemmin. Lisäksi osa näkee Koskelantalojen ylittäneen toimivaltansa, koska kyseessä ei ole ainoastaan asuntojen vuokraaminen vaan organisoitu toiminta. Avoimella päätöksenteolla vältyttäisiin ainakin suurelta osalta huhuista ja väärien tietojen levittämiseltä.

Vastaanottokeskusasian eteneminen päätöksenteossa jakaa myös valtuustoryhmien puheenjohtajien kannat. Osa on sitä mieltä, että asia pitäisi käsitellä kaupunginhallituksessa ja viedä valtuuston päätettäväksi. Osan mielestä asiaa ei tarvitse enää käsitellä vaan Koskelantalot voi vuokrata asunnot vastaanottokeskusta pyörittävälle SPR:lle.

Lue valtuustoryhmien puheenjohtajien mielipiteet kokonaisuudessaan torstain 12. heinäkuuta KMV-lehdestä.

KMV-lehti: Turvapaikanhakijoista kouluille valtava haaste (12.7.2012)

Mänttä-Vilppulan koulut ovat erittäin vaikeassa tilanteessa, jos ne joutuvat ottamaan lukuvuoden alkaessa vastaan jopa parikymmentä turvapaikkaa hakeneiden perheiden lasta.

Tähän asti on puhuttu vain valmistavasta opetuksesta, jonka kustannuksiin on luvassa kaksinkertainen valtionosuus. Todellisuus on aivan toinen. Osa nuorista sijoitetaan yleisopetukseen.

– Jokaisella maahanmuuttajalapsella on oikeus samaan koulutukseen kuin suomalaislapsilla. Se tarkoittaa vuoden mittaisen valmistavan luokan lisäksi jopa yhdeksän vuoden oppivelvollisuutta, Koskelan yläkoulun oppilaanohjaaja Irma Niemelä selvittää.

Opettajien mukaan maahanmuuttajalapset ja -nuoret tarvitsevat koulun tukitoimia selvästi enemmän kuin suomalaislapset keskimäärin. Kielitaidottomuuden lisäksi osa heistä on luku- ja kirjoitustaidottomia. Lisäksi monien lasten tausta on erittäin traumaattinen.

– He tarvitsevat luokanvalvojan ohjausta, tukiopetusta, erityisopetusta, oppilaanohjausta, koulukuraattorin ja -terveydenhoitajan palveluja, erityisopettaja Susanna Linder listaa.

Lapset ja nuoret joutuvat nyt tulemaan täysin valmistautumattomiin kouluihin, joissa ei ole varattu tuntikehystä, ei opettajaa eikä edes tiloja uusille oppilaille.

Myös Mänttä-Vilppulan opettajien paikallisyhdistys otti maanantaina kantaa vastaanottokeskuksen tuloon.

Kaupunginhallitukselle osoitetussa oikaisuvaatimuksessa korostetaan, että vastaanottokeskuksen tulo paikkakunnalle on niin merkittävä asia, että se vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen. Vastaanottokeskus ei voi siirtyä kuntaan pelkästään Koskelantalot Oy:n toimitusjohtajan allekirjoituksella.

Lisää aiheesta kerrotaan torstain 12. heinäkuuta KMV-lehdessä.

KMV-lehti: Koskelantalot Oy päätti itsenäisesti asuntojen vuokraamisesta (8.7.2012)

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus sai viikko sitten maanantaina vain tiedoksi Koskelantalot Oy:n ja SPR:n Hämeen piirin solmiman esisopimuksen 30 huoneiston vuokraamisesta turvapaikanhakijoiden käyttöön. Päätöksen huoneistojen vuokraamisesta teki Koskelantalot oman toimivaltansa puitteissa.

– Vuokrauksella Koskelantalot saa noin 200 000 euron vuositulon, joten siinä mielessä vaihtoehto on varmasti houkutteleva yhtiölle, joka on hyvin heikossa taloudellisessa tilanteessa, Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Esa Sirviö perustelee.

Asiasta on noussut Mänttä-Vilppulassa poikkeuksellisen kiihkeä keskustelu, jossa kaupunginhallitusta on syytetty muun muassa valmistelun salailusta.

Asuntojen vuokraaminen nousi hallituksessa ensimmäisen kerran esille 18. kesäkuuta, jolloin se käsitteli Koskelantalot Oy:n taloudellista tilannetta. Tässä yhteydessä kerrottiin suunnitelmasta vuokrata asuntoja SPR:n Hämeen piirille. Asiaa selvitti hallitukselle SPR:n vastaanottokeskuksen johtaja Minna Jussila.

– Tällöin käsiteltiin erityisesti ongelmia, joita vastaanottokeskuksesta mahdollisesti aiheutuu kaupungin sivistyspuolelle.

Esisopimus tuotiin kaupunginhallitukselle viime maanantaina konsernihallinnon tiedonantona. Periaatteessa vuokrataloyhtiön ei olisi Sirviön mukaan tarvinnut tehdä edes tätä, koska Koskelantalot toimii kuten yhtiöjärjestys edellyttää eli vuokraa huoneistoja niitä tarvitseville.

Huoneistojen vuokraaminen turvapaikanhakijoiden käyttöön ei Sirviön mukaan tarvitse taakseen poliittista päätöstä varsinkaan tässä tapauksessa, kun asukkaita sijoitetaan erillisiin huoneistoihin.

Kaupunginhallitus käsittelee kuitenkin asiaa tarvittaessa kesän aikana tai viimeistään elokuussa kesälomakauden jälkeen.

Asian nopea käsittely on Esa Sirviön mukaan johtunut siitä, että Ruoveden vastaanottokeskus halusi irtaantua nykyisistä tiloista vuoden vaihteessa ja heillä oli tiloihin puolen vuoden irtisanomisaika.

– Ilman näitä aikatauluongelmia asiaa olisi viety eteenpäin pitkäjänteisemmin ja keskustelevammin, hän myöntää.

KMV-lehti: Ruoveden vastaanottokeskus Pitkä-Louhelaan (5.7.2012)

Demari: Mänttä-Vilppulaan lisää hoitajia (22.2.2011)

Pikaisesti ja yksimielisesti nuijittiin läpi Mänttä-Vilppulan valtuusto maanantaina.
[…]
Alaikäisten turvapaikanhakijoiden sijoittamiseen liittyvä lisämääräraha ja tuloarvion muutos hyväksyttiin kuluvan vuoden talousarvioon. Mänttä-Vilppulan kaupunki, Siivet Oy ja ELY-keskus ovat sopineet 20 lapsen sijoittamisesta. Hoitovuorokauden hinta on 260 euroa, mikä kokonaisuutena tietää 1 898 000 euroa vuodessa.
Muita kustannuksia on tulossa 21 000 euroa. Toiminnasta aiheutuvat ja kaupungin perimät hallinnointikustannukset ovat 10 000 euroa. Tuloksi kaupungille arvioidaan näin ollen 1 929 000 euroa.

KMV-lehti: Maahanmuutto tuonut Mäntän kouluihin 24 oppilasta ja 8 kansallisuutta, uusia opettajia tarvitaan (24.11.2010)

KMV-lehti: Somalit Sopeutumassa Mänttään (8.5.2009)

Lastensuojeluyksikkö Siivissä Mäntässä asuvat somalipojat ovat löytäneet hyvin mänttäläisen harrastuksen, jalkapallon. Jalkapallo on heistä hauskaa ja lisäksi terveellinen harrastus.

Mäntän Valon harjoituksissa pallon perässä on juossut jo kaksi viikkoa viisi 14–15-vuotiasta somalipoikaa.

Pojat kokevat että heidät on otettu Mäntässä vastaan hyvin. Sosiaaliset ja aurinkoiset somalit kaipaavat enemmän yhteyttä paikallisiin ihmisiin.

– Haluaisin olla enemmän yhteydessä mänttäläisiin, he voisivat reilusti tulla juttelemaan kanssamme enemmän, se olisi kivaa, kertoo 14-vuotias Joohaav Yuusuf Mohamed.

– Olen ollut Suomessa 6 kuukautta. Olen onnellinen ja kiitän suomalaisia ihmisiä, he ovat kaikki ystävällisiä. Pelkään vain Somaliassa olevien vanhempieni puolesta, kertoo Suomen kieltä ymmärrettävästi puhuva 15-vuotias Wali Ali Handule.

Uskonto on somaleille osa kulttuuria ja tärkeä asia. Pojat kertovat rukoilevansa 5 kertaa päivässä. Kerran on Mäntästä käyty moskeijassa Tampereella ja tarkoitus on mennä uudestaan. Islam kieltää alkoholin ja sianlihan. Syyskuussa on paasto, jolloin ei syödä koko kuukauden aikana päivän valoisana aikana.

Poikien tulevaisuuden haaveissa on valmistua aikanaan normaaleihin ammatteihin, kuten insinööriksi, opettajaksi ja sähkömieheksi, mutta myös jalkapalloilijan ura on yhdellä haaveena. Hyvä terveys ja oma perhe ovat myös toiveissa.

Mäntän Valon Pasi Sirjonen kertoo, että osa somalipojista on selvästi pelannut jalkapalloa aiemminkin ja se näkyy otteissa.

– Kaikissa on pelimiehen aineksia. Tarkoitus on että he pelaavat Valossa ja ikäistensä sarjoissa, kertoo Sirjonen.

Somalilapset elävät Siivissä normaalia kodin arkea. Yhteisiä kodin töitä tehdään pyykinpesusta keittiötöihin. Tällä hetkellä turvapaikkaa hakevia somalilapsia asuu Siivissä 6. Heistä yksi on tyttö.

– Somalilapset ovat positiivista ja sosiaalista joukkoa. He viihtyvät toistensa kanssa ja ovat jo saaneet suomalaisia ystäviä, kertoo Lastensuojeluyksikkö Siipien toimitusjohtaja Sanna Ritonen

Lasten opiskelu on tällä hetkellä opintotoimintaa, jota seuraavat aikanaan valmistavat opinnot ennen varsinaista opiskelua. Suomen kieltä opiskellaan innokkaasti. Ritonen kertoo, että mänttäläiset ovat suhtautuneet kohteliaisiin ja hyvin käyttäytyviin turvapaikanhakijoihin hyvin.

KMV-lehti: Valtuusto hyväksyi turvapaikanhakijat (10.3.2009)

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto päätti äänin 29-3 hyväksyä turvapaikanhakijalapset. Kolme valtuutettua äänesti tyhjää. Ennen valtuustokokousta kaupunginhallitus päätti vielä kuitenkin viilata esitystään, ja se jätti esityksestään lastensuojeluyksikko Siivet Oy:n pois, koska palvelu kilpailutetaan. Kilpailuttaminen tehdään lähiviikkoina.

Vihreiden Jarno P. Vastamäki esitti, että äänestys vietäisiin kuitenkin läpi alkuperäisen esityksen mukaan. Äänestys asiasta järjestettiin, mutta esitys vietiin käsittelyyn hallituksen viime hetken muutoksen mukaisesti.

Valtuustokokouksen tiimoilta epäiltiin, tapahtuiko äänestysruljanssissa jopa menettelytapavirhe.

Valtuuston päätöksen mukaisesti TE-keskus ja kaupunki ovat valmiit vastaanottamaan turvapaikan hakijoita joiden iät vaihtelevat noin 7-15 vuoden välillä. Valtuutetuista osa kritisoi kilpailuttamistiedon tulleen vasta viime hetkillä, ja osa luuli Siivet Oy:n tulleen valituksi juuri kilpailutuksen avulla.

Asian käsittely kirvoitti värikkäitäkin puheenvuoroja.

Kristillisten Eveliina Pylvänäinen totesi, että asian tiimoilta olo tuntuu, kuin olisi välillä sirkuksessa. Hän antoi kritiikkiä kaupunginhallitukselle toimintatavoista, ja toivoi, että nyt kaikki kilpailuttamissäädökset tullaan huomioimaan.

Mira Anttila (kok.) muistutti, että vastaavanlaisia tapauksia on Suomessa ollut aikaisemminkin.

– Kaupungeille ei koidu ongelmia, maksajina ovat TE-keskus ja valtio. TE-keskus vastaa myös erityisen tuen tarpeista ja perusopetuksen maksuista. Jos käsiteltävänä olisi suomalaisia lapsia, ei kellään olisi nokan kopauttamista koko asiassa. Toivon että tässä salissa rasistisia mielipiteitä ei verhottaisi faktojen taakse, Anttila sanoi.

– Hävytöntä, että rasismikortti vedetään esiin silloin, kun uskaltaa kysyä mitkä ovat kustannukset koko asiassa. Siivet Oy olisi luotettava palveluntarjoaja, nyt uhkana on että joku pilipalifirma perustetaan varta vasten vetämään halvalla palvelun itselleen rahastusmielessä, Jarno P. Vastamäki puolestaan vastasi.

Aamulehti: Inhimillisyys voitti Mänttä-Vilppulassa (pääkirjoitus) (10.3.2009)

Vääntö oli kova ja tunteet kuumenivat, mutta inhimillisyys voitti, kun Mänttä-Vilppulan valtuusto päätti ottaa vastaan sotaa ja sekasortoa paenneita pakolaislapsia.

Äänestys oli lopulta yllättävän yksimielinen: 29 kannatti lasten vastaanottamista, kolme vastusti ja kolme äänesti tyhjää. Luultavasti demarivaltuutettu Tero Rönni tulkitsi päätöksen jälkeen aika osuvasti enemmistön tuntoja todetessaan, että näin lapset saavat turvaa ja ihmiset töitä.

Päätöksen toimeenpano edellyttää enää vain palveluntuottajien kilpailuttamista. Se sujunee ripeästi. Yksi mitat täyttävä sopimuskumppani on jo ilmoittautunut, eikä muita lastensuojeluun erikoistuneita yrityksiä, joilla olisi myös tarvittavat tilat, ole tiedossa.

Eriävän mielipiteensä jättäneen sdp:n Esa Mikkolan mielestä kaupungin ei tukalassa taloustilanteessa pitäisi hamuta uusia velvoitteita. Mielenterveyspuolella erityisosaajista on jo nyt pulaa, ja Mikkola pelkää jonojen vain kasvavan, kun 7-20 pakolaislasta aikanaan tulee.

Sehän on ihan selvä, että kovia kokeneet 7-15-vuotiaat lapset tarvitsevat ammattimaista terapeuttista hoitoa ja tukea. Valtio on kuitenkin sitoutunut maksamaan toiminnasta aiheutuvat kulut, joten myös lasku mielenterveyspalveluista on pantava sen piikkiin.

Lisäksi sopimuksessa on takaportti: toiminta voidaan lopettaa ja lapset palauttaa kolmen kuukauden irtisanomisajan jälkeen.

Se olisi inhimillisen päätöksen surkea loppu. Kuten Mikkolakin sanoo, lapsia ei saa pallotella miten sattuu.

YLE: Turvapaikanhakijalapsia Mänttä-Vilppulaan (10.3.2009)

Mänttä-Vilppula ottaa vastaan turvapaikanhakijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen, jonka mukaan kaupunkiin tulee keväällä 7-15 vuotiaita turvapaikanhakijalapsia.

Sopimus mahdollistaa 20 lapsen vastaanottamisen. Alkuvaiheessa lapsia tulee kahdeksan.

Päätöksestä äänestettiin kahdesti, sillä palvelun tarjoava yritys tulee kilpailuttaa. Alkuperäisessä yhteistyösuunnitelmassa oli mukana myös lastensuojeluyksikkö Siivet Oy, joka vielä tässä vaiheessa jätettiin sopimuksen ulkopuolelle, kertoo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arto Pirttilahti.

- Muutos kunnanhallituksen esitykseen tuli julkisen hankintalain ja kilpailutuksen vuoksi. Siivet Oy jätettiin itse päätöksestä pois kilpailutuksen takia, mutta sitä ei jätetä itse toiminnasta pois.

Lastensuojeluyksikköä hoitava taho kilpailutetaan, mutta Pirttilahden mukaan Siivet Oy on tällä hetkellä ainoa, joka palvelua pystyy tällä hetkellä Mänttä-Villpulassa tarjoamaan.

- Siivet Oy:llä on TE-keskuksen kanssa hyvä valmius lähteä asiaa viemään eteenpäin, Pirttilahti sanoo.

Myös Ruovesi näyttää vihreää valoa turvapaikanhakijalasten yksikön perustamiselle. Ruoveden kunnanhallitus käsitteli asiaa maanai-iltana.

Aamulehti: Lasten turvakodista kuuma vääntö Mänttä-Vilppulassa (8.3.2009)

Kokous: Valtuutetuilla on maanantaina vapaus äänestää vakaumuksensa mukaisesti

Ottaako vastaan sotaa pakenevia lapsia vai ei? Vuoden alussa syntyneen Mänttä-Vilppulan kaupungin ensimmäinen kuuma peruna on käsillä valtuustossa maanantai-iltana.

Päätös lasten ja nuorten turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta syntynee äänestyksen jälkeen. Valtuustoryhmät antavat vapaat kädet valtuutetuille äänestää vakaumuksensa mukaan.

Esityksenä on yhteistyösuunnitelma, jonka mukaan Pirkanmaan TE-keskus, lastensuojeluyksikkö Siivet Oy ja Mänttä-Vilppulan kaupunki ottavat vastaan 7-15-vuotiaita turvapaikanhakijoita.

Lapsia tulisi Mänttä-Vilppulaan kaikkiaan 7-20.

Lapset sijoitetaan paikkakunnalla aloittavan Siivet Oy:n tiloihin. Yhtiö vastaa toiminnasta ja palvelujen ostosta.

Taloussyiden takia ei

Kaupunki toimii hankkeessa välikätenä, sillä valtio maksaa kulut. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus toiminnan lopettamiseen kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Demareiden Esa Mikkola jätti eriävän mielipiteen kaupunginhallituksessa.

Muut kahdeksan jäsentä olivat turvapaikanhakijoiden ottamisen puolesta.

- Perustelen kantaani kaupungin tämänhetkisellä taloustilanteella. Kaupungin olisi parempi pidättäytyä uusista palveluista, sillä tuskaa on nykyistenkin palvelujen tuottamisessa. Mielenterveyspuolella erityisosaajista on puute jo olemassa oleville asiakkaille, ja turvapaikanhakijoiden tullessa jonot kasvavat.

- Kolmen kuukauden irtisanomisaika sopimuksessa on turvapaikanhakijoiden pallottelua. Jos asiat eivät luistakaan parin vuoden kuluttua, lapset siirretään tuntemattomaan paikkaan, ei tämmöinen ole ihmisarvoista, Mikkola arvostelee.

Kova tarve

Sijoituspaikkoja sotaa ja sekasortoa pakeneville lapsille ja nuorille etsii Pirkanmaan TE-keskus. Paikoista on kova pula.

- Koko maassa on yli 4 000 turvapaikanhakijaa, lapsia heistä on lähes 800. Mänttä-Vilppulaan on tarkoitus tuoda pieniä lapsia, ja olisi tärkeää saada heille turvaa. Mänttä-Vilppulassa on hyvää myös lastensuojeluun erikoistunut yksikkö.

- Ministeriö on pyytänyt Suomen Punaista Ristiä aloittamaan neuvottelut mahdollisimman monen kunnan kanssa, tarve on niin suuri, maahanmuuttoasiantuntija Pirjo Pajunen sanoo.

Mänttä-Vilppulan lisäksi turvakoteja on vireillä Tampereella Hervantaan tai Härmälään, Ruovedellä Ruhalaan ja mahdollisesti asia nousee esille uudelleen Urjalassa.

Orivedellä oli tilapäinen vastaanottopaikka, joka lopetti hiljattain. Urjalan kunnanhallitus hylkäsi turvakodin perustamisen 30-40 lapselle Puolimatkan koululle helmikuussa.

Fakta: Tiloja suunnitteilla Pirkanmaalla

Tampereelle suunnitellaan 20 paikan turvakotia Hervantaan, tiloja on katsastettu myös Härmälässä.

Ruoveden Ruhalaan entisen emäntäkoulun tiloihin suunnitellaan turvapaikkaa. Asia maanantaina kunnanhallituksessa.

Pirkanmaalla vain Ylöjärvellä ja Punkalaitumella asuu turvapaikanhakijoita.

SIRKKA ISO-ETTALA

Aamulehti, Mänttä-Vilppula

KMV-lehti: Pakolaisinfo siirtää valtuuston kokousta (27.2.2009)

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen esitys turvapaikkaa hakevien lasten vastaanottotoiminnasta etenee valtuustolle, mutta asian tiimoilta järjestetään ensin infotilaisuus valtuutetuille.

Mänttä-Vilppulan kaupunki on periaatteessa valmis vastaanottamaan turvapaikan hakijoita, mutta päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty.

Sen sijaan ensi maanantaina valtuutetut kuulevat TE-keskuksen ja mahdollista vastaanottotoimintaa järjestävän Siivet oy:n edustajia asian tiimoilta.

Valtuustokokous siirtyy maaliskuun 9. päivään saakka, jolloin päätökset vastaanottotoiminnasta tehdään.

Kaupunginhallituksen jäsen Esa Mikkola (sd.) esitti viime maanantaisessa hallituksen kokouksessa eriävän mielipiteen siten, että asiaa ei vietäisi valtuustoon. Lopulta päädyttiin siihen, että ensi maanantainen valtuustokokous siirretään, ja sen tilalla pidetään infotilaisuus valtuutetuille.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy yhteistyösuunnitelman, minkä mukaan TE-keskus, Siivet oy ja Mänttä-Vilppula ovat valmiita vastaanottamaan turvapaikan hakijoita.

Pakolaislasten ikähaarukka olisi 7–15 vuoden välillä.

Yhteistyösuunnitelma oikeuttaisi kaupungin täysiin korvauksiin kaikista vastaanottotoiminnan aiheuttamista kustannuksista.

Sopimuksiin liittyisi myös mahdollisuus toiminnan lopettamiseen kolmen kuukauden irtisanomisajan kuluttua.

YLE: Vastaanottokeskus siirsi kokouksen (2.3.2009)

Mänttä-Vilppulan maaliskuun ensimmäinen valtuustokokous siirtyy viikolla, sillä valtuutetuille esitellään sen sijaan turvapaikkaa hakevien lasten vastaanottotoimintaa.

Mänttä-Vilppula ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta.

Päätöksenteko on edessä viikon päästä eli maaliskuun toisella viikolla.

Kaupunginhallitus esittänee valtuustolle Mänttä-Vilppulan, TE-keskuksen ja Siivet Oy:n välisen yhteistyösuunnitelman hyväksymistä ja vastaanottotoiminnan aloittamista.

Aamulehti: Lasten turvapaikka Mänttä-Vilppulaan (26.2.2009)

Aikeet sijoittaa alaikäisiä turvapaikanhakijoita Mänttä-Vilppulaan etenevät. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että yhteistyösopimus TE-keskuksen ja paikkakunnalla aloittavan lastensuojeluyksikkö Siivet Oy:n kanssa hyväksytään.

Yksikköön tulisi 7-15-vuotiaita lapsia aluksi 7-8, enimmillään 20.

Kaupunginjohtaja Mauri Heinonen sanoo, ettei Mänttä-Vilppulalle jää toiminnasta nettomenoja. Kaupunki toimisi välikätenä. Valtio maksaa kokonaan kulut, Siivet Oy vastaa toiminnasta ja palvelujen ostosta.

Hallituksen päätös syntyi äänin 8-1, Esa Mikkola (sd) ei ollut päätöksen takana.

Valtuustolle tiedotetaan asiasta maanantaina, ja päätöskokous on 9. maaliskuuta. Sen jälkeen tiedotetaan kuntalaisille.

Heinonen uskoo asukkaiden tukeen.

- Lapset tulevat sekasortoisista sodan oloista, ja Suomestakin lähetettiin tuhansia lapsia turvaan sodalta.

Sijoituspaikkoja etsii Pirkanmaan TE-keskus. Maahanmuuttoasiantuntija Pirjo Pajunen kertoo, että paikkojen tarve on suuri.

- Turvapaikanhakijalapsia on tullut noin 800 ja tuhannen raja rikottaneen tänä vuonna. Eniten lapsia saapuu Irakin kurdialueilta, Somaliasta ja Afganistanista.

Yle: Pirkanmaan turvapaikat vähissä (9.2.2009)

TE-keskus esittää useita turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköitä. Tilapulan vuoksi paikoista lienee tulossa pieniä ja erikoistuneita.

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus toivoo kuntiin lisää turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköitä.

TE-keskus esittää paikkoja Tampereelle, Urjalaan ja Mänttä-Vilppulaan.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä sijoituspaikka noin 120 turvapaikanhakijalle. Määrä on varsin pieni alueen väkilukuun ja kokoon nähden.

TE-keskuksen maahanmuuttoasiantuntija Pirkko Pajunen sanoo, että tilaongelmien vuoksi Pirkanmaalle suunnitellaan lähinnä pieniä alaikäisiin keskittyviä yksiköitä.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus suljettiin vasta noin vuosi sitten mm. Tampereella, koska tarvitsijoiden määrän maailmalla kuviteltiin vähentyneen.

Asiakirjat, dokumentit

Kaupunginvaltuusto 9.3.2009

Päätös:

Puheenjohtaja avasi asian käsittelyn ja keskeytti kokouksen klo 18.25 valtuustoryhmien kokoontumista varten.

Puheejohtaja avasi kokouksen uudelleen klo 18.42, kun oltiin todettu kaikki kokoukseen osallistuvat valtuutetut läsnäoleviksi.

Keskustelussa Vihreä valtuustoryhmä esitti asian pöydällepanoa. Pöydällepanoa kannattivat Anni Tiainen, Eveliina Pylvänäinen ja Esa Mikkola.

Puheenjohtaja totesi, että on tullut kannatettu pöydällepanoesitys ja siitä on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoa missä "JAA" tarkoitti asian käsittelyn jatkamista ja "EI" asian pöydälle jättämistä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä "JAA" sai 25 ääntä ja "EI" 10 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Keskustelussa Esa Mikkola esitti, ettei päätösesitystä hyväksytä.

Jarno P Vastamäki esitti, että valtuusto hyväksyisi kaupunginhallituksen alkuperäisen, 23.2.2009 § 67 mukaisen päätösesityksen, jossa on mukana Siivet Oy ja sana "noin" ei ole "7-15 vuoden välillä" edessä. Jarmo Helander kannatti Vastämäen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tullut kaksi esitystä. Esa Mikkolan esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi. Jarno P Vastamäen esitys oli saanut kannatusta, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoa, missä "JAA" oli kaupunginhallituksen pohjaehdotus ja "EI" oli Jarno P Vastamäen ehdotus. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä "JAA" sai 29 ääntä ja "EI" 3 ääntä, lisäksi kolme äänesti "TYHJÄÄ". Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys oli tullut päätökseksi.

Esa Mikkola jätti asiassa eriävän mielipiteen, joka kuuluu seuraavasti:

"En voi hyväksyä valtuuston päätöstä. Yhteistyösuunnitelma olisi pitänyt hylätä."

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTO 9.3.2009/ÄÄNESTYSLISTA § 15 (.doc)

Kaupunginvaltuuston esityslista 9.3.2009

Kaupunginhallitus 23.02.2009
Kaupunginvaltuusto 09.03.2009

ESITYS TURVAPAIKKAA HAKEVIEN LASTEN VASTAANOTTOTOIMINNASTA

KH § 67
OHEISMATERIAALI: Sopimusluonnos ym.

Pirkanmaan TE-Keskus, Mänttä-Vilppulan kaupunki on täällä toimiva Siivet Oy niminen yritys ovat keskustelleet mahdollisuuksista vastaanottaa turvapaikkaa hakevia iältään n. 7 - 15 -vuotiaita lapsia yhteensä enintään 20 edellä mainitun yrityksen toimiessa lasten perhekotina.

Esityslistan mukana toimitetaan sopimusluonnos ja muita asiaan liittyviä selvityksiä ennakkotutustumista varten. Neuvottelut kiinteistöomistajan kanssa ovat vielä kesken, joten käsittelyaineistoa täydennetään kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä.

Koko vastaanottotoiminnan taloudelliset seuraamukset ja riskit voidaan todeta olemattomiksi kaupungin kannalta, sillä valtio korvaa kaikki kustannukset, joita turvapaikanhakijalasten hoidosta ja kouluttamisesta aiheutuu.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Heinonen) kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

* hyväksyä yhteistyösuunnitelman, minkä mukaan TE-Keskus, Siivet Oy ja Mänttä-Vilppulan kaupunki ovat valmiit vastaanottamaan turvapaikan hakijoita, joiden iät vaihtelevat 7-15 vuoden välillä
* oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään asiaa koskevat sopimukset, joiden tulee taata kaupungille täysi korvaus kaikista vastaanottotoiminnan aiheuttamista kuluista
* että sopimuksiin täytyy liittyä mahdollisuus toiminnan lopettamiseen 3 kk:n irtisanomisajan kuluttua

Kaupunginhallitus päättää järjestää kaupunginvaltuustolle asiasta informaatiotilaisuuden ennen kaupunginvaltuuston sitä kokousta, missä tämä asia käsitellään.

Kuntalaisille ja muille asiasta kiinnostuneille järjestetään tiedotustilaisuus kaupunginvaltuuston päätettyä asiasta.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään Esa Mikkolan eriävä mielipide: Asiaa ei viedä kaupunginvaltuustoon.

KV

OHEISMATERIAALI: Sopimusluonnos ym jaettu kaupunginvaltuuston jäsnille 2.3.2009 asiasta pidetyn informaatiotilaisuuden materiaalin mukana.

Kaupunginhallituksen esityslista: Esitys turvapaikkaa hakevien lasten vastaanottotoimista (23.2.2009)

Pirkanmaan TE-Keskus, Mänttä-Vilppulan kaupunki on täällä toimiva Siivet Oy niminen yritys ovat keskustelleet mahdollisuuksista vastaanottaa turvapaikkaa hakevia iältään n. 7 - 15 -vuotiaita lapsia yhteensä enintään 20 edellä mainitun yrityksen toimiessa lasten perhekotina.

Esityslistan mukana toimitetaan sopimusluonnos ja muita asiaan liittyviä selvityksiä ennakkotutustumista varten. Neuvottelut kiinteistöomistajan kanssa ovat vielä kesken, joten käsittelyaineistoa täydennetään kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä.

Koko vastaanottotoiminnan taloudelliset seuraamukset ja riskit voidaan todeta olemattomiksi kaupungin kannalta, sillä valtio korvaa kaikki kustannukset, joita turvapaikanhakijalasten hoidosta ja kouluttamisesta aiheutuu.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Heinonen) päätösehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License