Lohja

Uutiset

Länsi-Uusimaa: Vastaanottokodin perustaminen Lohjan Lagus-kotiin pantiin jäihin (7.9.2010)

Lohjan kaupunginhallitus ei suin päin niele sosiaali- ja terveyslautakunnan esitystä nuorten vastaanottokodin ja perhekuntoutusyksikön perustamisesta Myllärinkadulle Lagus-kotiin.

Kaupunginhallituksen päätös syntyi Matti Pajuojan (vas.) esityksestä, jota Pekka Luoma (kok.) kannatti.

Muutosesitys meni läpi täpärästi äänin 7-6. Pajuojan kannalla olivat Luoman lisäksi Tuija Piekka (kok.), Päivi Kuitunen (kok.), Jussi Patinen (kok.), Petteri Åström (kesk.), Annakaisa Miinalainen (vas.).

Kaupunginjohtaja Simo Juvan esittelemää sosiaali- ja terveyslautakunnan esitystä, jossa Lagus-koti olisi jo valittu vastaanottokodin paikaksi kannattivat: Pekka Ilmarinen (ML), Maaret Laine (sd.), Leo Rintanen (kok.), Marja Salminen (sd.) , Jari Väre (sd.) ja Erja Vaarala (vihr.).

Vastaanottokoti toteutuu kaupungin omana toimintana, mutta sijoituspaikan osalta hallituksen enemmistö haluaa selvittää muiden olemassa olevien tilojen vuokraus- tai ostomahdollisuudet.

Myös uudisrakennus on mahdollinen. Tältä osin tutkitaan sijoituspaikkavaihtoehdot ja tehdään alustava huonetilaohjelma kustannusarvioineen.

Tavoitteena on sijoittaa samaan lastensuojelun palveluyksikköön vastaanottokodin lisäksi Kokkokallion toiminnot. Uuden yksikön rahoitus voisi tapahtua myymällä Lagus-koti ja Kokkokallio.

Sijaishuollon virat perustetaan ensi vuoden alusta, mutta ne täytetään vasta toiminnan alkaessa.

Matti Pajuojan mielestä Lagus-kodin vaihtoehtoja ei ole vieläkään riittävästi selvitetty. Lisäksi:

–Minua sapettaa, että virkamiehet aina haluavat lakkauttaa pieniä yksiköitä, kouluja ja terveyskeskuksia. Nyt sitten halutaan perustaa pieni yksikkö, vaikka jo ennestään meillä on pieni ja kallis Kokkokallio. Investoidaan nyt kunnolla ja tehdään kunnollinen, iso yksikkö.

Pajuoja myöntää vastaanottokodin toteutumisen voivan viedä enemmän aikaa, mutta nyt tehdään kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu rahoitus ja järkevämmät huonetilajärjestelyt.

–Tämä asiaan pannaan nyt kuntoon. Piste.

Kaupunginhallitus käveli asiassa Lostin sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan yli. Pajuoja ei tätä hätkähdä.

–Lost ja muut kunnat eivät sanele, mitä Lohja tekee.

Simo Juva muistuttaa, että vain sijoituspaikasta haetaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Hän ei usko, että isäntäkunta Lohjan ratkaisu aiheuttaisi säröjä Lost-kuntien väleihin.

–Ei minun mielestäni.

Juvan mielestä idea Kokkokallion ja vastaanottokodin toimintojen yhdistämisestä yhteen uuteen rakennukseen on sinänsä hyvä.

– Mutta se on hieman hidas ja vähän kallis. Tosin kiinteistöjen myynnin myötä se voisi olla jollakin aikavälillä myös kannattava.

Juvan mukaan asia palaa selvitysten valmistuttua sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Yle: Nuorten vastaanottokodin perustaminen Lohjalla yhä auki (7.9.2010)

Lohjan kaupunki harkitsee edelleen nuorten vastaanottokodin perustamista Myllylammen kaupunginosaan. Yksikköä on suunniteltu entiseen vanhusten dementiayksikköön, Lagus-kotiin.

Osa lähialueen asukkaista vastustaa nuorisoyksikön perustamista dementiayksikön tilalle. Lohjan kaupunginhallitus päätyikin eilisessä kokouksessaan vielä etsimään muita sijoituspaikkoja perustettavalle nuorisoyksikölle.

Yhtenä vaihtoehtona kaupunki aikoo tarkastella myös Lagus-kodin myymistä. Vanhukset ovat siirtyneet Lagus-kodista suurempaan yksikköön jo vuodenvaihteessa.

Länsi-Uusimaa: Vastaanottokodin sijoittaminen Lagus-kotiin hiertää poliitikkoja (26.8.2010)

Lohjan suurimpien valtuustoryhmien vetäjät esittävät tiukkaa kritiikkiä kaupungin perusturvan suunnitelmille tehdä Lagus-kodista nuorten vastaanottokoti.

Arvostelua saa erityisesti asian valmistelu ja kaivatun vertailutiedon puuttuminen.

Valtuusto ei ota asiaan kantaa, mutta oikeisto-keskustan ryhmän vetäjä Pekka Luoma (kok.) varoittaa, että Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnan ”kannattaisi edetä asiassa aika maltillisesti”

Lautakunta käsittelee Lagus-kodin 150000 euron investoinnin käynnistämistä ensi viikolla. Sen jälkeen asia tulee hallitukseen.

Luoman mukaan ryhmä ei ole ottanut Lagus-kotiin suoraa kantaa, mutta lisäselvityksiä on kaivattu.

– Jo viime vuonna budjettia tehdessä päätettiin, että jos oma laitos rakennetaan, sitä varten pitää olla selvä kustannus- ja toimintasuunnitelma sekä vertailevia suunnitelmia. Sellaisia meille ei ole esitetty.

Henkilökohtaisesti Luoma ei usko, että Lagus-kodista saataisiin toimiva vastaanottokoti.

Hän olisi myös kaivannut, että asiassa olisi selvitetty muita mahdollisia toimintamalleja.

–Olisi ylipäätään pitänyt selvittää, onko meidän lastensuojelutoimintamme kaikilta osin kohdallaan.

–Olisi parempi, ettei hätiköiden luoda uutta raskasta laitosjärjestelmää, jos meidän omassa sosiaali- ja koulutoimessa yhteistyötä tehostamalla voidaan saada arjessa tuntuvia muutoksia.

Pekka Luoman mielestä olisi syytä myös käydä läpi alueella toimivat alan yksityiset palveluntarjoajat.

– Ja jos sellaiset on jo selvitetty, niin se pitäisi tuoda esille.

Useampia vaihtoehtoja

SDP:n Pekka Räsänen muistuttaa budjettikirjaan kirjatun, että valtuusto haluaa lisävaihtoehtoja ostopalveluista ja omana palveluna tuotettaessa vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Lagus-kodille.

–Ryhmämme on käsitellyt asiaa ja halunnut tarkemman analyysin Lagus-kodin käyttökelpoisuudesta tähän toimintaan sekä peruskorjauskustannusten realistisuudesta.

Myös Pekka Räsänen arvostelee virkamiesvalmistelua, tosin vain yleisellä tasolla.–Itse haluaisin, että kun asioita tuodaan päättäjille, silloin valmisteltaisiin useampia vaihtoehtoja. Nyt ongelma kunnallishallinnossa on, että esittelijät tarkkaan päättävät väylän ja sitä mennään eteenpäin.

–Toivoisin, että päättäjät voisivat arvioida tämän tyyppisiä hankkeita useamman vaihtoehdon vertailun kautta.

Korjauskustannuksistaei ole takeita

Vasemmistoliiton Matti Pajuoja sanoo, ettei ryhmä suinpäin ja näillä tiedoilla ole valmis kannattamaan Lagus-kodin muuttamista vastaanottokodiksi.

–Rakennuksen korjauskustannuksista ei ole takeita ja lisäksi emme ole saaneet perusturvalta vaadittuja selvityksiä ja tarjousvertailuja siitä, voitaisiinko palvelut esimerkiksi hankkia yksityisiltä.

Pajuojaa ärsyttää asian valmistelu.

–Virkamiesporras on potkinut aisan yli. Se mitä on pyydetty, sitä ei ole valmisteltu ollenkaan. Joskus pitäisi tehdä, niin kuin sanotaan. Itse tulen näillä tiedoilla äänestämään hallituksessa hanketta vastaan.

Vihreiden Jarmo Pasanen suhtautuu Lagus-kotiin vastaanottokotina myönteisimmin.

–Asialle on kiistaton tarve, tilat ovat lähellä ja ilmeisen kompaktit. Mutta tietysti jos löytyy nopeasti hyviä vaihtoehtoja, niin mikä ettei.

Länsi-Uusimaa: Lohjan Lagus-kotia esitetään yhä nuorten vastaanottokodiksi (20.8.2010)

Lohjan virkamiesjohdon mielestä Myllärinkadulla sijaitseva Lagus-koti voidaan hyvin muuttaa nuorten vastaanottokodiksi ja perhekuntoutusyksiköksi.

Lagus-kodista tehtyjä selvityksiä esiteltiin tiistai-iltana lohjalaisvaltuutetuille. Sosiaali- ja terveyslautakunta saa asian päätettäväkseen 31. elokuuta, kaupunginhallitus heti sen jälkeen.

Lohjan perusturvajohtaja Arja Yliluoman mukaan kaikki selvitykset osoittavat, että vastaanottokoti voidaan toteuttaa suunnitellusti.

–Kaavallisesti kaikki on kunnossa, ja se on sijainniltaan hyvässä paikassa sikäli, että Myllärinkadulta ovat lyhyet etäisyydet kouluihin ja harrastuksiin.

Myös asiaa valmistellut työryhmä piti entistä Lagus-kotia parhaana vaihtoehtona vastaanottokodin ja kuntoutusyksikön sijoittamiselle.

Yliluoma kertoo, että vaihtoehtoina sijoituspaikoiksi tutkittiin muun muassa Sammatin kunnantaloa ja eräitä lakkautusuhan alla olevia kouluja.

–Lagus-koti on paras vaihtoehto tilaratkaisuiltaan.

Lagus-kodin puolesta puhui myös se, että kuntokartoituksen perusteella rakennus voidaan kunnostaa olemassa olevalla 150000 euron määrärahalla.

Osa lähialueen asukkaista on vastustanut vastaanottokodin perustamista peläten sen lisäävän alueen levottomuutta. Kaupungille muun muassa luovutettiin 251 nimeä käsittävä adressi hanketta vastaan.

–Asujaimistossa on ollut kahdenlaista suhtautumista. Yksi tai kaksi ihmistä on kerännyt adressiin nimiä muun muassa kerrostaloista, jotka ovat niin kaukana, että ihmettelen, miten talon toiminta heitä voisi häiritä.

–Mutta suoraan minulle ja meidän työntekijöillemme on tullut myös soittoja, joissa naapurit ovat todenneet toiminnasta, että ’tervetuloa’

Jos Lagus-koti läpäisee luottamushenkilöseulan, suunnitelmat on vielä tarkoitus käydä kertaalleen läpi.

–Kun kyse ei ole isosta remontista, sen voisi arvioida vievän puoli vuotta. Jos kunnostustöihin päästään kevään aikana, yksikön toiminta voisi alkaa vaiheittain ensi vuoden loppupuolella.

Lastensuojeluyksikkö on tarkoitettu yli 12-vuotiaille lyhytaikaista laitoskuntoutusta tarvitseville. Samaan yhteyteen tulee myös perhekuntoutustoimintaa ilman ikärajaa kaikille lastensuojelun asiakasperheille.

Vastaanottokotiin voidaan sijoittaa yhteensä seitsemän lasta tai nuorta. Vakansseja tulisi Yliluoman mukaan 11,5, joista yksi on jo toiminnan suunnitteluun palkattava yksikön vetäjä. Lapset tulevat lähinnä Lost-alueelta.

–Myös peruskuntayhtymä Karviainen on ilmaissut halunsa käyttää tiloja, jos meillä on mahdollisuus sinne lapsia ja nuoria tilapäisesti ottaa.

Länsi-Uusimaa: Lohjan päättäjät empivät pakolaisten vastaanottamista (20.5.2010)

Lohjan valtuustoryhmät suhtautuvat pakolaisten vastaanottamiseen tässä vaiheessa empien tai kielteisesti. Vihreät olivat keskiviikkona hankkeelle selvästi myönteisimpiä.

Päättäjät viilaavat kantaansa seuraavaksi lauantaina talousarvioseminaarin yhteydessä. Kaupunginjohtaja Simo Juvan mukaan tavoitteena on, että kaupunginhallitus käsittelee asian ennen kesää.

Lohjalla on valmisteltu 30 irakilaispakolaisen vastaanottamista ensi keväänä Ely-keskuksen esityksestä.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Räsänen sanoo, että ryhmä haluaa runsaasti lisätietoja ennen päätöksiä.

– On saatava tietoa siitä, mitä pakolaisten vastaanotto arjessa tarkoittaisi, mitä kustannuksia siitä kaupungille koituu, ja miten kaikki olisi tarkoitus käytännössä toteuttaa.

– Yleisellä tasolla ymmärrän hyvin, että Suomen on otettava vastaan pakolaisia, ja että heidät on sijoitettava kuntiin.

– Mutta paikallisen suunnittelun on oltava sillä tasolla, että päättäjät tietävät, mitä se käytännössä tarkoittaa, vaatii Räsänen.

Oikeiston ja keskiryhmien puheenjohtaja Pekka Luomakin empii.

– Koko hanke tuli aika puskista eteen ja ryhmä oli hämmentynyt siitä, mistä tässä oikeasti on kysymys. Aika moni on lukenut asiasta vasta lehdestä. Lisätietoa kaivataan.

Myöskään Meidän Lohjan Pekka Ilmarinen ei vielä halua ottaa asiaan kantaa.

Lämpimimmin pakolaisiin suhtautuvat vihreät. Ryhmän puheenjohtaja Jarmo Pasanen sanoo, että humanitaarista apua on tarjottava.

– Meillä on työvoimapulaa mm. hoiva-alalla, ja jos kotoutuminen onnistuu, pakolaisista saadaan tähän paikkausta.

– Enemmistön kanta meillä on, että rakennemuutoksenkin keskellä on huolehdittava avuntarpeessa olevista.

Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset taas eivät kaipaa pakolaisia.

– Lohjalla ei ole siihen taloudellisia mahdollisuuksia. Jos pakolaisia on alueelle otettava, oikea paikka on Raasepori, jossa on alan osaamista, sanoo Matti Pajuoja (vas.).

Hänestä ei voi keskustella pakolaisista, kun budjetissa taistellaan pienten koulujen ja terveyskeskusten puolesta.

– Ei voi laittaa 180 000 euroa pakolaisiin, vaan lohjalaisten tarpeisiin.

Myös Riikka Slunga-Poutsalo (ps.) torjuu pakolaiset.

– Lohjalla ei ole varaa maksaa tällaista summaa vuodessa. Ei varsinkaan irakilaisten osalta, joiden työllistyminen on heikkoa.

– Kun Lahti otti 20 pakolaista Irakista, lopullinen määrä oli 87 perheidenyhdistämisen johdosta. Lohjalla kasvu olisi tällä laskutavalla 30:sta noin 120:een.

Myös kristillisdemokraattien Sari Bollström epäilee Lohjan taloudellisia mahdollisuuksia vastaanottaa pakolaisia.

– Kun koko ajan mietitään mikä koulu lakkautetaan ja mistä saadaan säästöjä, niin tuntuu ettei varaa olisi. Valtion pitäisi tukea kuntia pakolaisasiassa enemmän.

Länsi-Uusimaa: Siltasaari kriittinen pakolaisten vastaanotolle (19.5.2010)

Lohjan valtuuston puheenjohtaja Reijo Siltasaari (sd.) toivoi tiistaina valtuustoryhmien vielä samana iltana ottavan kantaa pakolaisten vastaanottamiseen Lohjalle.

Ryhmien kannanotot menevät tiedoksi kaupunginhallitukselle, joka antaa sitten lausuntonsa Lost-lautakunnalle.

–Toivoisin, että ryhmät käsittelisivät asiaa jo tiistai-iltana, koska se kuitenkin on hieman lauantaisesta talousarvioseminaarista poikkeava asia.

Lohjan eri hallintokuntia edustava työryhmä on esittänyt 30 pakolaisen vastaanottamista. Nettokustannukset olisivat ensi vuonna 180000 euroa.

Reijo Siltasaari on itse pakolaisten vastaanottamisen suhteen nihkeä.

–Itse toivoisin tässä taloudellisessa tilanteessa erittäin tarkkaan harkittavan, onko meillä mahdollisuus avata tällaisia uusia toimintoja ja palveluja tilanteessa, jossa ollaan karsimassa peruspalveluja oman kaupungin asukkailta, Siltasaari toteaa koulu- ja terveysasemaverkon supistussuunnitelmiin viitaten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License