Lempäälä

Uutiset

Yle: Lempääläkin otti pakolaisia (26.9.2011)

Pakolaisia otetaan Pirkanmaan kuntiin kaiken kaikkiaan yhtä paljon kuin ennen. Tänä vuonna tosin Lempäälä päätti ottaa vastaan isomman ryhmän ensimmäistä kertaa.

Tampere on ottanut vuosittain noin 20 kiintiöpakolaista sekä muutamia kymmeniä turvapaikan saaneita. Myös muun muassa Punkalaidun on aika ajoin ottanut tulijoita.

Aktiivisia vastaanottajia ovat olleet Tampere, Lempäälä, Punkalaidun, Nokia ja Pirkkala, kertoo Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maahanmuuttopäällikkö Pirjo Pajunen.

- Vuositasolla määrät eivät ole olleet kovin isoja, paitsi tänä vuonna Lempäälä päätti ottaa ensimmäisen isomman ryhmän: 32 irakilaista pakolaista, jotka tulivat Syyriasta.

Lempäälän sopimus ELY-keskuksen kanssa oli jo muutaman vuoden takaa, mutta nyt sitä toteutettiin käytännössä.

Suomi on sitoutunut ottamaan vuosittain 750 kiintiöpakolaista, mutta viime vuonna kunnista löytyi paikka vain viidelle ja puolelle sadalle.

Yle: Kiintiöpakolaisia Lempäälään? (16.12.2008)

Lempäälän kunta valmistautuu ottamaan kiintiöpakolaisia. Kunta tekee aiesopimuksen TE-keskuksen parinkymmenen henkilön vastaanottamisesta.

Vaikka aiesopimus on tekeillä Lempäälässä, hanke ei toteudu vielä ensi vuonna.

Vastaanottokeskuksissa odottaa yli 400 tulijaa, joilla on oikeus kuntapaikkaan.

Pirkanmaalla kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia on toistaiseksi vain muutamia; Tampere, Pirkkala, Nokia, Vammala, Punkalaidun ja Valkeakoski.

Pirkkala ja Nokia ovat ottaneet tänä vuonna yhteensä 57 kiintiöpakolaista. Tampereelle on tullut perheiden yhdistämisten kautta 65 henkilöä.

Punkalaidun on sijoittanut tänä vuonna yhteensä 29 myamarilaispakolaista. Lisäksi paikkakunnalle on perustettu tämän syksyn aikana ryhmäkodin alaikäisille ilman huoltajaa tuleville turvapaikanhakijalapsille.

Valkeakosken kanssa on myös alustavasti puhuttu noin 20 kiintiöpakolaisen kuntasijoituksesta.

Asiakirjat, dokumentit

Pöytäkirja 15.12.2008

[…]
Pirkanmaan TE-keskus esittää 24.10.2008 saapuneella kirjeellään seuraavaa:

Liite
"Pirkanmaan TE-keskus esitti Lempäälän johtoryhmän kokouksessa 29.9.2008, että Lempäälän kunta tekisi avoimen sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta (Liite). Kiintiöpakolaisten kuntapaikoista on ollut jo pitkään puutetta koko Suomessa ja tilanne on tämän vuoden aikana entisestään vaikeutunut. 200 kiintiöpakolaista on jouduttu sijoittamaan eri vastaanottokeskuksiin, vaikka heillä olisi ollut oikeus kuntapaikkaan. Kiintiöpakolaisien lisäksi vastaanottokeskuksissa on edelleen 230 myönteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa, jolla olisi myös oikeus kuntapaikkaan.

Pirkanmaalla kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia on toistaiseksi vain muutamia; Tampere, Pirkkala, Nokia, Vammala, Punkalaidun ja Valkeakoski. Tampere, Pirkkala ja Nokia ovat tänä vuonna ottaneet yhteensä 57 kiintiöpakolaista ja lisäksi perheenyhdistämisen kautta Tampereelle on tullut 65 pakolaista. Punkalaidun on sijoittanut tänä vuonna yhteensä 29 myamarilaispakolaista ja perustaa lisäksi tämän syksyn aikana alueelleen ryhmäkodin; 24 + 40 alaikäisille ilman huoltajaa tuleville turvapaikanhakijalapsille. Valkeakosken kanssa on myös alustavasti puhuttu n. 20 kiintiöpakolaisen kuntasijoituksesta.

Esitämme Lempäälän kunnalle, että se allekirjoittaisi liitteenä olevan avoimen sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja neuvottelisi erikseen Pirkanmaan TE-keskuksen kanssa esim. n. 20 kiintiöpakolaisen sijoittamisesta Lempäälään. Sijoittamiseen liittyvistä tarkemmista yksityiskohdista sovitaan erikseen. Kiintiöpakolaiset ovat pääosin työikäisiä ja osalla on ammatillista ja/ tai työkokemusta lähtömaastaan. Pirkanmaan TE-keskus on jo alustavasti keskustellut yhteistyömahdollisuudesta Lempäälän työvoimatoimiston kanssa kiintiöpakolaisten kielikoulutuksen ja työelämälähtöisen jatkotoimenpiteiden aloittamisesta, jos Lempäälä vastaanottaa pakolaisia. Kiintiöpakolaisten sijoittamisneuvottelussa olisi hyvä olla läsnä myös työvoimatoimiston edustus.

Tampereella ja seutukunnassa toimii aktiivisesti ALMA-maahanmuuttajatyön kehittämisyksikkö (STM), joka tarjoaa myös seutukunnille koulutus- ja ohjauspalvelua maahanmuuttaja-asiakastyöhön. Lähtökohtana on, että aikuiset kiintiöpakolaiset sijoittuvat heti kielikoulutuksen jälkeen työelämään. Työelämälähtöinen koulutus on tuottanut hyvä tuloksia usealla paikkakunnalla Pirkanmaalla. Maahanmuuttajien työttömyys on myös selvästi laskenut viime vuosien aikana."

Lisätietoja antaa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Raimo Nieminen puh. 03-374 4300.

[…]
Päätös
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja tarvittaessa kunnanvaltuustolle avoimen sopimuksen tekemistä kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Lautakunta esittää kuitenkin, ettei pakolaisia oteta vuonna 2009, koska määrärahaa ei ole varattu.
[…]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License