Karkkila

Mielipiteet, keskustelut

Karkkilalainen: Karkkilasta löytyy asuntoja turvapaikan hakijoille!? (15.6.2009)

Uutiset

Vihdin Uutiset 25.6.2009

Läntisen Uudenmaan kuntien tyhjiä vuokra-asuntoja kaavaillaan sijoituspaikaksi turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. Vuokra-asuntoja hallinnoiva Kunta-asunnot Oy neuvotteli asiasta kesäkuun alussa Vihdin, Karkkilan ja Raaseporin kuntien edustajien kanssa.
– Vihdissä mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset, totesi kunnanjohtaja Kimmo Jarva ennen tapaamista.
– Tulevaisuudessakaan asiaan ei näyttäisi olevan muutosta. Toki kuuntelemme Kunta-asuntojen selvityksen.

Kunta-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Kalervo Haverinen kertoi toivovansa ennen kaikkea prosessin nostavan keskustelua asiasta.
– Tarkoituksena on selvittää kuntien kanssa, olisiko turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien sijoittaminen tyhjiin vuokra-asuntoihin järkevää tai edes mahdollista, hän totesi.
– Kuntia ei tietenkään haluta eikä voidakaan pakottaa tällaiseen vaihtoehtoon. Yllättävän paljon kuitenkin tyhjillään olevissa vuokra-asunnoissa on viime vuosina asunut niin sanottuja vuokratyöntekijöitä.

Kalervo Haverinen pitää pakolaisasiaa herkkänä. Toimiva esimerkki maahanmuuttajien sijoittamisesta vuokra-asuntoihin kuitenkin löytyy, pohjoisesta Suomesta.
– Rovaniemellä sijoitellaan turvapaikanhakijoita ja oleskeluluvan saaneita eri vuokra-asuntoihin. Minusta on luontevampaa käyttää tähän asuntoja kuin hotelleja, Haverinen sanoi.
– Ja onhan asialla merkittävä työllistävä vaikutus, kun turvapaikanhakijoille tarvitaan esimerkiksi ohjaajia. Rovaniemellä maahanmuuttajista ei ole tullut ongelmia. Ongelmat ovat syntyneet lähinnä suomalaisista vuokralaisista.

Kuntien kannalta suurin kysymys koskee laskun kuittaamista. Toimitusjohtaja Haverinen kertoi, että turvapaikanhakijoiden vuokrat maksaa valtio.
– Olemassa oleva asuntokanta on hyödynnettävä joka tapauksessa.

Yle :Kunta-asuntoja mahdollisesti pakolaisten käyttöön (31.5.2009)

Länsi-Uudenmaan kuntien vuokra-asuntoja suunnitellaan helpotusta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asuntopulaan.

Kuntien vuokra-asuntoja hallinnoiva Kunta-asunnot Oy on kutsunut Vihdin, Karkkilan ja Raaseporin edustajat keskustelemaan asiasta.

Kunta-asuntojen talousjohtaja sanoo, että kuntien suhtautuminen ratkaisee suunnitelman toteuttamisen.

Jos suhtautuminen Länsi-Uudellamaalla on myönteistä, toimintamalli voi laajentua myös muihin Uudenmaan kuntiin.

Turvapaikanhakijoiden asunnoista on kova pula Etelä-Suomessa. Ehdotus kunta-asuntojen käyttämisestä tarkoitukseen on tullut sisäministeriöltä.

Dokumentit

Kaupunginhallituksen esityslista 1.6.2009

Kunta-asunnot Oy:n omistamien asuntojen tarjoaminen turvapaikanhakijoille ja pakolaisille

Kutsu Kunta-asunnot Oy:n informaatio- ja neuvottelutilaisuuteen 12.6.2009 /
Kunta-asunnot Oy:n omistamien asuntojen tarjoaminen turvapaikanhakijoille ja
pakolaisille

Kunta-asunnot Oy on lähettänyt Karkkilan kaupungille 22.5.2009
päivätyn kutsun informaatio- ja keskustelutilaisuuteen koskien
Kunta-asunnot Oy:n omistamien vuokra-asuntojen tarjoamisesta
turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Kutsu on lähetetty myös Raa-
seporin kaupungille, Vihdin kunnalle, Suomen Kuntaliiton maa-
hanmuuttoasiain koordinaattorille sekä Raaseporin, Vihdin ja
Karkkilan polisiille.

Neuvottelu pidetään perjantaina 12.6.2009 klo 12.00 - 14.30 Kun-
tatalolla.

Tilaisuuteen osallistuvat myös maahanmuuttojohtaja, sisäsiasin-
ministeriön kaksi edustajaa sekä Uudenmaan TE-keskuksen
edustaja. Em. henkilöt kertovat kuntien edustajille mm. siitä, miten
valtio tukee turvapaikanhakijoiden asuttamista ja palvelujen järjes-
tämistä heille, millaisia velvoitteita toiminnasta aiheutuu kunnille ja
millä tavalla toiminta työllistää kunnissa.

Toivomuksena on, että kunnasta voisi osallistua myös keskeiset
luottamushenkilöt sekä sosiaali- ja asuntotoimesta vastaavat vir-
kamiehet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License