Jyväskylä

Jyväskylän kaupunki käsittelee Keski-Suomen TE-keskuksen ehdotusta tuplata Jyväskylän 50 pakolaisen vuosikiintiö 100 paikkaan. Sopimukseen kuuluu myös myöhemmin saapuvien perheenjäsenten vastaanotto, joten vastaanotettavien lopullinen määrä aiempien kokemusten perusteella olisi 400-500 vuodessa. Jyväskylän kaupungin maahanmuuttopalveluiden johtaja Kati Turtiainen on toivonut asiassa pikaista päätöstä.

Lisäksi Säynätsaloon entisen hoitokoti Hannalan kiinteistöön suunnitellaan uutta 24-paikkaista perheryhmäkotia alaikäisten pakolaislasten vastaanottamista varten. Suunnitelma edellyttää 24 hoito- ja kasvatushenkilön ja johtajan palkkaamista. Ajatus saa kannatusta sekä TE-keskukselta että kaupungilta.

Tällä hetkellä maahanmuuttajia kotoutetaan muun muassa Korpilahden Alkio-opistossa. Siellä vuoden alussa puoli vuotta kestävän koulutusjakson aloittaneet kuusitoista 16-17-vuotiasta turvapaikanhakijaa jäävät Jyväskylään, mikäli saavat myönteisen turvapaikkapäätöksen.

Päivitys 30.3.2010:
Jyväskylän kaupunki on perunut perheryhmäkotihankeen.

Jyväskylän maahanmuuttajapalvelut

Keskustelut, mielipiteet

Jorma Uskin blogi

Maahanmuuttajien perheryhmäkoti (Hannala) (30.3.2010)

Noin vuosi sitten perustettiin kiireellä ja "keittiön kautta" alaikäisten maahanmuuttajien vastaanottokotia Säynätsalon Hannalaan.
Valitukseni pysäytti hankkeen, ja nyt Keskisuomalaiselta tuli tieto, ettei vastaanottokotia tarvitakaan; se raukeaa.

Ei kunnallinen päätöksenteko saa tuollaista tempoilua olla. Tuossa välissä on täytynyt tapahtua jotain muutakin, kuin että hallinto-oikeus jäätti tutkimatta valitukseni siltä osin, että hankkeen tuotot ja siten nettovaikutus talousarvioon on esitetty väärin, ja hylkäsi valitukseni.

Kaupunginhallituksen "tiedoksiantomenettelyssä" tekemä päätös todellisuudessa tekee valtuuston budjettivallasta tyhjän käsitteen, joten sille pitäisi saada KHO:n vahvistus. Ainakin se olisi sitonut valtuuston budjettivallan paljon pitemmäksi aikaa kuin aiottu 3-vuotinen sopimus; ja olisi ollut törkeleen kallis jyväskyläläisille veronmaksajille.

Mutta jos ei ole enää päätöstä, mistä valittaa, on valittaminen hyödytön.

Siinä tapauksessa HO:n oikeudenkäyntimaksu 89,- euroa jää omaksi vahingokseni; demokratialla on aina hintansa.

Keskisuomalainen

Pakolaisten perheryhmäkodin perustamisesta valitus (9.8.2009)

Jyväskylän pakolaiskiintiön tuplaus uudestaan valmisteltavaksi (22.1.2009)

Ei pakolaisia Jyväskylään (20.1.2009)

Uutiset

Yle: Pakolaislasten koti käsittelyssä (28.9.2009)

Jyväskylän kaupunginhallitus käsittelee tänään pakolaislasten perheryhmäkodin perustamista. Kaupunginjohtaja ehdottaa, että päätöksiä tehtäisiin, vaikka asiasta on valitettu.

Pakolaislasten perheryhmäkoti halutaan perustaa Jyväskylään mahdollisimman pikaisesti. Kaupunginjohtaja Markku Andersson esittää kaupunginhallitukselle, että perheryhmäkodin perustamisessa edetään siitä tehdystä valituksesta huolimatta.

Perussuomalaisten valtuutettu Jorma Uski on jättänyt ryhmäkotipäätöksestä hallinto-oikeuteen valituksen. Uskin mielestä asiasta olisi pitänyt päättää valtuustossa.

Kaupunginjohtaja muistuttaa, että perheryhmäkodilla on suuri työllistävä vaikutus, ja kuluista päävastuun kantaa valtio.

Keskisuomalainen: Pakolaisten perheryhmäkodin perustamisesta valitus (9.8.2009)

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa, että hoitokoti Hannalan kiinteistöön Säynätsaloon perustetaan perheryhmäkoti yksinäisille pakolaislapsille.

Perussuomalaisen kaupunginvaltuutetun Jorma Uskin mielestä hallitus sivuutti päätöksenteossa kaupunginvaltuuston budjettivallan. Uski teki ensin oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle, ja kun se ei tuottanut tulosta, hän valitti menettelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Perheryhmäkodin perustaminen oli tarkoitus aloittaa jo tänä kesänä. Valitus voi viivyttää toiminnan käynnistämistä jopa vuodella.

Yle: Jyväskylään 24 nuorta pakolaista (20.4.2009)

Alle 15-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden vastaanoton valmistelu jatkuu Jyväskylässä. Säynätsaloon on tarkoitus avata perheryhmäkoti, jonne palkataan runsaat 20 työntekijää. Jyväskylään saapuu yhteensä 24 nuorta todennäköisesti Irakista, Afganistanista ja Somaliasta.

Turvapaikan saaneet nuoret ovat jo vastaanottokeskuksissa ja odottavat päätöstä siitä, mihin kuntaan voisivat asettua.

Nuoret eivät pysty palaamaan omaan kotimaahansa turvallisuuden takia, sanoo johtaja Kati Turtiainen Jyväskylän maahanmuuttajapalveluista.

- Heidän vanhempansa ja sukulaisensa eivät ole sellaisissa olosuhteissa, joihin heidät voisi lähettää takaisin. Suojelun tarve jokaisen kohdalla on tutkittu ja tämä on se peruste, minkä takia he ovat turvapaikan Suomesta saaneet, Turtainen sanoo.

- He ovat tavallisia kuntalaisia, tavallisia lapsia ja nuoria, jotka tulevat tänne elämään normaalia elämää.

Perhekotiin yli 20 työpaikkaa

Mikäli suunnitelmat toteutuvat, perhekoti sijoitetaan entiseen Hannalan hoitokotiin Säynätsalossa. Yksityisomistuksessa oleva, muutaman vuoden tyhjillään ollut rakennus tarvitsee pintaremontin, mutta olisi muuten kooltaan sopiva 24 nuorelle.

Työntekijöitä tarvitaan kolmeen vuoroon.

- Se olisi nuorisokodin omainen laitos, johon tarvitaan 24 hoito- ja kasvatusalan työntekijää kolmeen vuoroon, lisäksi keittiöhenkilökunta ja johtaja, Turtiainen kertoo.

Valtio maksaa perheryhmäkodin henkilökunnan palkat sekä kiinteistökustannukset ja vuokrat.

Mielipiteitä puolesta ja vastaan

Turvapaikan hakijoiden tulo Säynätsaloon on herättänyt asukkaissa ristiriitaisia tunteita. Hanketta on vastustettu, mutta myös varauksellisia kannattajia löytyy.

- Parempia lapset on, kun ne käy koulua ja saa siellä ruokaa, Allan Kirvesmäki arvioi.

- Minusta ihan hyvä. Jotkut ajattelee, että niiden vanhemmat tulee perässä tänne Säykkiin, sanoo puolestaan Anneli Ekman.

- Pitää niitä nuoria auttaa pääsemään elämän alkuun täällä, miettii myös Oiva Rouhiainen.

Jyväskylän maahanmuuttajapalveluiden johtajan Kati Turtiaisen mukaan hanke on herättänyt voimakasta vastustusta, mutta asiasta on tullut myös myönteistä palautetta.

Saman pihapiirin viereisessä rakennuksessa aloittelee toimintaansa kriisi- ja nuorisokoti Vanamo, johon on tulossa kymmenkunta alle 17-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.

Yle: Kiintiöpakolaisten kuntapaikoista suuri pula (16.4.2009)

Jyväskylän suunnittelema pakolaislasten perheryhmäkoti ei helpota kiintiöpakolaisten kuntapaikkapulaa. Kaupunki aikoo nostaa pakolaiskiintiönsä 50:stä 75:een. TE-keskus olisi toivonut määrän tuplaamista nykyisestä.

Jyväskylä aikoo perustaa alaikäisille turvapaikan saaneille perhekodin Säynätsaloon. Entisen hoitokoti Hannalan kiinteistöön suunniteltu perheryhmäkoti nostaisi Jyväskylän pakolaiskiintiön 50:stä 75:een.

Jyväskylän kaupunginhallitus asetti 24-paikkaisen perheryhmäkodin perustamisen ehdoksi, että TE-keskus vastaa kiinteistön selvitys- ja perustamiskustannuksista.

Jyväskylän pakolaiskiintiön kaksinkertaistamista esittänyt TE-keskus ei katso perheryhmäkodin tuovan riittävää helpotusta turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyessä nykyvauhtia.

- Perheryhmäkotiin tulisi sellaisia lapsia, joilla on jo oleskelulupa. Heidän määränsä siis tavallaan syö pakolaiskiintiöstä 24 paikkaa, selittää maahanmuuttoasiantuntija Jaana Suokonautio Keski-Suomen TE-keskuksesta.

- Käytännössä tämä 75:een nosto ei vielä lisää sitten kiintiöpakolaisten määrää, ja näistä kiintiöpakolaisten kuntapaikoista on tällä hetkellä kova pula, Suokonautio toteaa.

Maahanmuuttoasiantuntija on kuitenkin tyytyväinen siihen, että perheryhmäkodista on tehty myönteinen päätös.

Yle: Pakolaisten perhekoti Säynätsaloon (15.4.2009)

Jyväskylään suunnitteilla oleva alaikäisten turvapaikan saaneiden perhekoti sijoitetaan todennäköisesti Säynätsaloon. Perhekoti voisi aloittaa toimintansa jo syksyllä.

TE-keskuksen suunnittelija Jaana Suokonaution mukaan perhekeskus voitaisiin sijoitettaa Säynätsalon keskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, jossa sijaitsi ennen Hannalan hoitokoti.

Kaupunginhallitus päätti eilen alaikäisille turvapaikan saaneille tarkoitetun perhekodin perustamisesta. Ehtona kuitenkin on, että TE-keskus vastaa kiinteistön selvitys- ja perustamiskustannuksista.

Suokonautio kertoo, että kaupunginhallituksen päätös käytännössä tarkoittaa, että perhekoti perustetaan. Seuraavaksi hanke jatkuu työntekijöiden haulla. Kaikkiaan perhekotiin tulee 24 työpaikkaa.

Pakolaiskiintiötä korotetaan

Voimassa olevan sopimuksen mukaan Jyväskylä ottaa vastaan 50 kiintiöpakolaista ja heidän lainmukaiset perheenjäsenensä vuosittain.

Keski-Suomen TE-keskus esitti Jyväskylän kaupungille pakolaiskiintiön nostamista viime marraskuussa. Jyväskylä korottaakin pakolaiskiintiötään perheryhmäkodin perustamisen vuoksi 50:stä 75:een.

Päätös poikkeaa kuitenkin TE-keskuksen esityksestä, sillä TE-keskus esitti uudeksi kiintiöksi 100 pakolaista vuodessa sekä heidän myöhemmin tulevat perheenjäsenensä.

Yle: Nuorten maahanmuuttajien koulutustarve kasvaa

Alkio-opisto on ensimmäisten kansanopistojen joukossa aloittanut alaikäisten maahanmuuttajien kouluttamisen.

Opetuksessa on mukana kuusitoista Afganistanista, Irakista ja Somaliasta tullutta alaikäistä pakolaista. He ovat tulleet Suomeen viime vuoden puolella.

- Heidän taustansa on varsin kirjava, mutta he kaikki ovat luku- ja kirjoitustaitoisia. Yhtä oppilasta lukuun ottamatta he ovat käyneet kotimaassaan myös kouluja, osa jopa lukion, Alkio-opiston rehtori Jorma Keränen kertoo.
[…]
Nuoret turvapaikahakijat ovat olleet koulutuksessa Alkio-opistolla liki kuukauden.

- Heitä lähdetään täältä sopeuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Täällä he ovat yhdessä suomalaisten kavereiden kanssa. Tämä auttaa heitä sopeutumaan erittäin hyvin.

Sisäministeriö on ollut tyytyväinen kansanopistoissa annettuun turvapaikanhakijoiden opetukseen. Alkio-opistolla ollaan valmmita jatkamaan nuorten turvapaikanhakijoiden koulutusta.

Keskisuomalainen: Jyväskylän pakolaiskiintiön tuplaus uudestaan valmisteltavaksi (22.1.2009)

Jyväskylän perusturvalautakunta käsitteli torstaina pakolaiskiintiön tuplaamista 50 paikasta 100 paikkaan. Esitys kuitenkin palautettiin keskustelun jälkeen uudestaan valmisteltavaksi.

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus esitti syksyllä kiintiön nostamista, sillä turvapaikanhakijoita on koko ajan enemmän. Toiveena olisi saada kiintiötä nostettua jo tälle vuodelle. Lisäksi TE-keskus on esittänyt, että kaupunki ottaisi järjestääkseen perheryhmäkodin alaikäisille pakolaislapsille.

Keskisuomalainen: Jyväskylään lisää pakolaisia (20.1.2009)

Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto on toivonut työ- ja elinkeinokeskuksilta nopeita toimia, jotta vastaanottokeskuksissa jonottavat kiintiöpakolaiset saataisiin sijoitettua kuntiin. Tällä hetkellä kuntapaikkaa jonottaa jopa 250 turvapaikan saanutta pakolaista, kertoo maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne.

Kaikki TE-keskukset ovat saaneet viime perjantaina asiaa koskevan kirjeen.
[…]
Keski-Suomen TE-keskus esittääkin, että Jyväskylässä 50 pakolaisen kiintiö tuplattaisiin 100 paikkaan tänä vuonna. Jyväskylän kaupungin maahanmuuttopalveluiden johtaja Kati Turtiainen toivoo, että asia etenisi poliittisessa päätöksenteossa pikaisesti.

Lisäksi sisäasianministeriön maahanmuutto-osasto on toivonut, että Jyväskylän seudulle perustettaisiin 24-paikkainen perheryhmäkoti pakolaislasten vastaanottamista varten. Ajatus saa kannatusta sekä TE-keskukselta että kaupungilta.

Tällä hetkellä perheryhmäkodin kaavaillaan sijoittuvan Säynätsaloon.

- Alaikäisiä lapsia saapunut vuonna 2008 Suomeen turvapaikanhakijana yksin aikaisempia vuosia enemmän. Olemme esittäneet vastaavia pyyntöjä myös muille kunnille, Päivärinne sanoo.
[…]
Viime lokakuussa järjestetyssä vaalipaneelissa seitsemän puolueen ehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että Jyväskylän pakolaiskiintiötä pitäisi nostaa. Paneeliin osallistuivat SDP, kokoomus, keskusta, vihreät, kristillisdemokraatit, vasemmistoliitto ja SKP. Perussuomalaiset suhtautuvat kiintiön nostamiseen nihkeästi.
[…]
Tällä hetkellä maahanmuuttajia kotoutetaan muun muassa Korpilahden Alkio-opistossa. Siellä alkoi viikko sitten 16-17-vuotiaille turvapaikanhakijoille tarkoitettu puoli vuotta kestävä koulutusjakso. Myös nämä 16 nuorta jäävät Jyväskylään, mikäli saavat myönteisen turvapaikkapäätöksen.

Asiakirjat, dokumentit

Perusturvalautakunnan päätöksiä 22.1.2009 kokouksesta

Pakolaislasten vastaanottomahdollisuuksista keskusteltiin

Perusturvalautakunta sai tiedoksi Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) esityksen Jyväskylän kaupungille pakolaiskiintiön nostamisesta.

Uudeksi kiintiöksi TE-keskus esittää 100 pakolaista vuodessa sekä heidän myöhemmin tulevat perheenjäsenensä. Lisäksi TE-keskus on esittänyt, että kaupunki ottaisi järjestääkseen perheryhmäkodin alaikäisille pakolaislapsille. Valtio korvaa perheryhmäkodista aiheutuvat kustannukset.

Asian valmistelua jatketaan.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2009/22011500.1/frmtxt12.htm

Dnro 22/08

Jyväskylän kaupungin pakolaiskiintiö ja perheryhmäkodin perustaminen ilman vanhempia saapuville pakolaislapsille

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) on esittänyt 10.11.2008 Jyväskylän kaupungille pakolaiskiintiön nostamista. Voimassa olevan sopimuksen mukaan Jyväskylä ottaa vastaan 50 kiintiöpakolaista ja heidän lainmukaiset perheenjäsenensä vuosittain. Uudeksi kiintiöksi esitetään 100 pakolaista vuodessa sekä heidän myöhemmin tulevat perheenjäsenensä. Lisäksi TE-keskus esittää, että kaupunki ottaa hallinnoitavakseen Jyväskylään perustettavan alaikäisille tarkoitetun perheryhmäkodin.

Pakolaiskiintiö

Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut vuoden 2008 aikana huomattavasti.

Vuonna 2007 turvapaikanhakijoita oli 1505 ja vuonna 2008 noin 4000. Kuntapaikkoja ei ole riittävästi. Suomeen jo valittuja kiintiöpakolaisia ja turvapaikan saaneita oli vuoden vaihteessa 247 odottamassa kuntapaikkaa vastaanottokeskuksissa.

Jyväskylän kaupunki on tehnyt pakolaisten vastaanottotyötä vuodesta 1990 alkaen.

Valtion korvaukset kunnille pakolaisista aiheutuvista kustannuksista ovat seuraavat:
· laskennallinen korvaus yli 7-vuotiaista 1900,50 euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaista 6222,95 euroa vuodessa
· pitkäaikaissairauksien kustannukset 10 vuodelta täysimääräisinä
· lastensuojelusta aiheutuneet kustannukset kymmeneltä vuodelta täysimääräisinä
· toimeentulotuki kolmelta vuodelta täysimääräisenä
· tulkkauskustannukset

Vuonna 2007 sosiaali- ja terveyspalveluiden saama korvaus oli 444 000 euroa. Maahanmuuttajapalveluiden bruttomenot olivat 495 000 euroa. Asiakasmäärän kasvaminen edellyttää lisäresurssia ja lisää toisaalta valtion korvauksia.

Alkiopistossa Korpilahdella aloitetaan vuoden 2009 alussa puoli vuotta kestävä koulutusjakso 16–17-vuotialle turvapaikanhakijoille. He jäävät todennäköisesti Jyväskylään, mikäli saavat myönteisen turvapaikkapäätöksen. Spontaanisti Jyväskylään on muuttanut noin kymmenen uutta pakolaista vuodessa, määrän arvioidaan vuosittain nousevan. Myös kiintiöön kuulumattomista kuntaan muuttaneista pakolaisista saadaan valtion korvaus.

Pakolaislasten vastaanottaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulevien turvapaikanhakijoiden vastaanotto on osa turvapaikanhakijoiden vastaanottoa. Alaikäisten turvapaikanhakijoita on ollut vuosittain noin 100. Vuonna 2008 alaikäisiä tulijoita oli 690. Sijoituspaikoista on akuutti pula.

Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta saadun tarkennetun tiedon mukaan Jyväskylän seudulle ehdotetaan perustettavaksi 24-paikkainen perheryhmäkoti alle 15-vuotiaille jo oleskeluluvan saaneille lapsille. Perheryhmäkodin järjestämisvastuu on kunnalla. TE-keskuksen näkemyksen mukaan Jyväskylän kaupungilla on hyvät edellytykset perheryhmäkodin perustamiseen.

Perheryhmäkodissa tavoitteena on lasten iän mukaisen hoidon ja kasvatuksen ohella kotouttaminen. Yksikössä noudatetaan lastensuojelulain mukaisia tila- ja henkilöstömitoituksia. TE-keskuksen suunnitelman mukaan perheryhmäkoti on mahdollista sijoittaa Säynätsaloon entisen hoitokoti Hannalan kiinteistöön (Taaplaajantie 2). Perheryhmäkotiin on suunniteltu neljä kuuden lapsen yksikköä. Tämä edellyttää 24 hoito- ja kasvatushenkilön ja johtajan palkkaamista.

Valtio korvaa täysimääräisesti perheryhmäkodin kustannukset. Perheryhmäkodin lasten asioiden hoitamiseksi tarvitaan sosiaalityöntekijä, jonka palkkakustannukset kohdennetaan maahanmuuttajapalveluihin. Valtio korvaa oppivelvollisuusiässä olevin lasten ja nuorten perusopetuksen samalla tavoin kuin muillekin kuntapaikan saaneille maahanmuuttajille.

Perheryhmäkodin perustaminen ja ylläpitäminen edellyttää hallinnoijalta vahvaa maahanmuuttajatyön ja lastensuojelun asiantuntemusta.

Päätösliitteet:
- TE-keskuksen esitys Jyväskylän kaupunginhallitukselle

Oheisliitteet: (jakelu jäsenet)
- maahanmuuttajapalveluiden lausunto
- tilastotietoa turvapaikan hakijoista

Apulaiskaupunginjohtaja Utriaisen ehdotus
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi asian valmisteluvaiheen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License