Jämsä

Keskustelut, mielipiteet

Jämsän Perussuomalaiset: Vastustamme jyrkästi maahanmuuttokeskuksen perustamista Jämsään (16.3.2010)

Jämsän kaupunginhallitus päätti viime maanantaina, että selvitetään tarkemmin vaihtoehtoa, jossa Suinulan entinen vanhainkoti myytäisiin yritykselle, joka käyttäisi tiloja ”ilman huoltajaa Suomeen saapuvien nuorten maahanmuuttajien kasvuympäristönä ja edelleen kotouttamispaikkana”.

Samalla hallitus päätti, että valtuusto ottaa aikanaan virallisesti kantaa maahanmuuttajien vastaanottamiseen. Asia tulee ilmeisesti valtuuston päätettäväksi tänä keväänä tai kesällä.

Jämsän Perussuomalaisten valtuustoryhmä vastustaa jyrkästi Suinulan myyntiä mainittuun tarkoitukseen. Käytännössähän tällöin Jämsään sijoitettaisiin uusi pakolaiskeskus.

Emme vastusta työperäistä maahanmuuttoa tai avioliiton kautta tapahtuvaa kotiutumista Suomeen tai Jämsään. Tällöin on aivan sama, mistä päin maailmaa ihminen tulee tai minkä värinen hän on. Mutta maahanmuuttokeskuksen sijoittamista Jämsään tai Suinulan kiinteistöön emme hyväksy minkäänlaisella verukkeella.

Suomen maahanmuuttopolitiikka on ollut jo vuosia ”hakoteillä” eli täysin väärää. Se on mahdollistanut yhä kasvavan ”elintasopakolaisten” vyöryn Suomeen. Emme halua torjua oikeasti vainottuja ja henkensä hädässä paenneita. Mutta sellaisia ei juurikaan maahamme saavu lentokoneilla, laivoilla tai omilla autoillaan, kuten lähes kaikki uusista turvapaikanhakijoista saapuvat. Nämä ”valepakolaiset” vievät suuren osan varoistamme, jotka muutoin olisi voitu käyttää todellisen hädän lievittämiseen pakolaisleireillä kriisialueiden lähimaissa.

Jämsän on välittömästi lopetettava selvitystyö maahanmuuttajien vastaanottamisesta Jämsään. Jo asian selvittäminen on meidän köyhtyneelle kaupungillemme täysin turha menoerä.

Suinulan kiinteistö on pantava uudelleen myyntiin, mutta myyntitoimeksianto on rajattava siten, että sinne ei voi kukaan missään tilanteessa perustaa minkäänlaista maahanmuutto- tai pakolaiskeskusta.

Jämsän Perussuomalaisten valtuustoryhmä 16.3.2010

Antti Koivisto, pj
Pekka Kataja, vpj
Eila Sahala, siht.

Uutiset

Jämsän Seutu: Pakolaisten tie Jämsään näyttää nousevan pystyyn (19.8.2010)

Jämsän kaupunki on kesän aikana tehnyt selvityksen maahanmuuttoasioista. Tehdyn selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehu ehdottaa, ettei maahanmuuttokeskuksen perustamiselle Jämsään ole tällä hetkellä edellytyksiä.

Lautakunta käsittelee ehdotusta tiistaina 24. elokuuta.

Päätös on tarkoitus antaa tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vastauksena Jämsän Perussuomalaisten valtuustoryhmän 22.3.2010 tekemään valtuustoaloitteeseen "Maahanmuuttokeskuksen perustamisen vastustaminen".

Yle: Jämsä harkitsee perhekodin perustamista maahanmuuttajille (31.3.2010)

Jämsään kaavaillaan ryhmäperhekotia nuorille turvapaikanhakijoille, jotka saapuvat Suomeen ilman huoltajia. Kaupungin sosiaalitoimi ja koulutoimi selvittävät lähiviikkojen aikana ryhmäperhekodin kustannusvaikutuksia, jonka jälkeen asia tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Mänttäläinen yrittäjäkolmikko on tarjoutunut ostamaan tyhjäksi jääneen Suinulan vanhainkodin ryhmäperhekotia varten. Ryhmäperhekoti on tarkoitettu maahan saapuville nuorille kodinomaiseksi kasvuympäristöksi sekä kotoutumispaikaksi pysyvän oleskeluluvan saaneille nuorille.

Jämsän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Voitto Suosaari uskoo, että hanke toisi Jämsään noin 20 työpaikkaa.

Suosaari arvelee, että Suomessa tarvitaan lisää maahanmuuttajalapsille kodinomaista kasvuympäristöä tarjoavia paikkoja. Suosaari vetoaa viime vuoden tietoihin, joiden mukaan Suomeen saapui ilman huoltajaa lähes 700 lasta.

Jyväskylässä vastaavanlainen hanke perheryhmäkodista on pantu jäihin, kertoo aamun Keskisuomalainen. Kaupungin sosiaali- ja perhepalveluiden johto katsoo, että ryhmäkodin perustamiselle ei juuri nyt ole tarvetta, koska pakolaislasten määrä on laskenut huomattavasti viime vuodesta.

Jämsän Seutu: Keskustelu pakolaisista jatkuu (29.3.2010)

Suinulan tyhjäksi jääneeseen vanhainkotiin suunnitellaan parhaillaan Suinulakotia, joka on tarkoitettu ilman huoltajaa Suomeen saapuville nuorille turvapaikanhakijoille kodinomaiseksi kasvuympäristöksi sekä pysyvän oleskeluluvan saaneiden nuorten kotoutumispaikaksi.

Vaikka ensimmäiseksi on päätään nostanut vastustus, on nyt jo alkanut nousta toisenlaisiakin puheenvuoroja. Vihreä Jämsä ry muistuttaa, että rajat ovat auki eikä niitä voi enää sulkea. Yhdistys myös muistuttaa, kuinka paljon suomalaisia on maailmalla maahanmuuttajina, niin Ruotsissa kuin Amerikassakin.

Suinulassa asuva Pertti Aapro taas kyselee, keitä me olemme maahanmuuttoa vastustamaan. Suomalaisia on aikojen saatossa lähtenyt paremman elämän perässä ympäri maailmaa. Ja sitä paitsi Suinula-koti vilkastuttaisi myös Suinulan elämää.

Jämsän Seuru: Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi pakolaisten tuloa Jämsään (17.3.2010)

Maahanmuuttajien kotouttamispaikan perustaminen Suinulan tyhjäksi jääneeseen vanhainkotiin on noussut selvitettäväksi. Asia nousi esille maanantaina ja jo tiistaina Jämsän Perussuomalaiset ry:n hallitus ehätti tyrmäämään ajatuksen. Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi maahanmuuttokeskuksen perustamista Jämsään.

Suinulan vanhainkodin vaihtoehtoinen tulevaisuus nousi esille, kun Verso Oy perui ostotarjouksensa Suinulan vanhainkodista tilojen alun perin arvioitua suurempien remonttitarpeiden vuoksi.

Suinulasta on jättänyt ostotarjouksen myös Aperte Oy, joka käyttäisi tiloja ilman huoltajaa Suomeen saapuvien nuorten maahanmuuttajien kasvuympäristönä ja edelleen kotouttamispaikkana. Aperte on valmis maksamaan tiloista 100 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti, että vaihtoehtoa selvitetään tarkemmin ja valtuusto ottaa aikanaan virallisesti kantaa maahanmuuttajien vastaanottamiseen. Asia tullee valtuuston päätettäväksi kesällä.

Edellisen kerran pakolaisasiat olivat Jämsässä tapetilla vuonna 2005, tosin hieman erilaisista lähtökohdista. Tuolloin pakolaisten vastaanottamiseen otettiin kielteinen kanta.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License