Hollola

Uutiset

YLE: Kärkölä ei aio ottaa pakolaisia (24.2.2009)

Päijät-Hämeen kunnat suhtautuvat yhä nuivasti pakolaisten vastaanottoon. Jo kaksi kuntaa, Hollola ja Kärkölä ovat vastanneet kieltävästi TE-keskuksen esitykseen, että muutkin Päijät-Hämeen kunnat kuin Lahti ottaisivat vastaan kiintiöpakolaisia.

Kärkölän kunta ei ota vastaan pakolaisia. Kunnanhallitus sorvasi maanantai-iltana vastausta Hämeen TE-keskuksen esitykseen ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Kärkölässä katsotaan, että neuvotteluja TE-keskuksen kanssa ei aloiteta.

Hämeen TE-keskuksella on sopimus pakolaisten vastaanottamisesta vain Lahden ja Hämeenlinnan kanssa. Sisäministeriö edellyttää Hämeen pakolaispaikkojen kaksinkertaistamista. Nyt paikkoja on 45, tänä vuonna määrä pitäisi kasvattaa yhdeksään kymmeneen, sanoo palvelupäällikkö Katriina Haapakangas.

Viime viikolla Hollola ehätti jo vastaamaan TE -keskukselle, ettei sillä ole mahdollisuuksia vastaanottaa kiintiöpakolaisia tai turvapaikanhakijoita.

Sisäministeriö esittää korotusta korvauksiin, joita valtio maksaa kunnille pakolaisten kotouttamisesta. Korvaus on pysynyt samana yli 15 vuotta, mikä on vähentänyt kuntien halua ottaa vastaan pakolaisia. Kunta saa vastaanottamastaan pakolaisesta valtiolta vajaat 2000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan.

Tänä vuonna Suomen pakolaiskiintiö on edellisvuoden tapaan 750 henkilöä.

Asiakirjat, dokumentit

Hollolan kunta 16.2.2008

Hämeen TE -keskus on lähestynyt kuntaa kirjeellä, jossa todetaan TE -keskusten saaneen ministeriöltä toimeksiannon neuvotella kuntien kanssa kiintiöpakolaisten kuntapaikoista ja/tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten perustamisesta. Ministeriö toteaa kirjeessä kuntapaikkatilanteen olevan hälyttävän, koska paikkoja ei ole tarpeeksi ja vastaanottokeskukset ovat ylitäynnä. Kirjeessä muistutetaan Suomen olevan sitoutunut vastaanottamaan kiintiöpakolaisia. Tällä hetkellä vastaanottokeskuksissa kuntapaikkaa odottaa lähes 250 pakolaista. TE –keskus pyytää kuntien vastauksia 20.3.2009 mennessä.

Kirjeessä todetaan myös, että sisäministeriö on valmistelemassa TE -keskuksille vuoden 2009 kuntapaikkojen tulostavoitetta koskevaa kirjettä. Valtakunnallisesti kuntapaikkojen tulostavoitetta tullaan nostamaan 2 200 kuntapaikkaan. Turvapaikanhakijoiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2007 vuoteen 2008. Sisäministeriö on asettanut Hämeen TE –keskusalueen tavoitteeksi vähintään 90 paikkaa vuonna 2009.


Hollolan kunnan päätos

Hollolassa ei ole sellaisia tyhjillään olevia kiinteistöjä, joita voitaisiin käyttää turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustiloina; tilat pitäisi rakentaa erikseen. Ongelmana on myös se, ettei lähellä kuntakeskustaa ei ole vastaanottokeskuksen rakentamiseen soveltuvaa tonttimaata ja joukkoliikenneyhteydet etäämpää/haja-asutusalueelta kuntakeskukseen ovat heikot.

Johtuen em. maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön alkavasta uudistamistyöstä, kunnille maksettavien laskennallisten korvausten alhaisuudesta sekä kunnan niukoista mahdollisuuksista varmistaa, että kotouttaminen tapahtuisi kokonaisvaltaisesti ja katkeamattomana prosessina, Hollolan kunnan mahdollisuudet vastaanottaa mm. kiintiöpakolaisia/turvapaikanhakijoita ovat heikot.

Esitys: K u n n a n j o h t a j a: Kunta toteaa vastauksenaan Hämeen TE –keskuksen kirjeeseen, ettei kunnalla ole mahdollisuuksia vastaanottaa kiintiöpakolaisia/turvapaikanhakijoita eikä myöskään käynnistää vastaanottokeskustoimintaa.

Päätös: K u n n a n h a l l i t u s:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License