Hirvensalmi

Uutiset

Länsi-Savo: Hirvensalmelle pakolaisia ehkä jo loppuvuodesta (19.09.2011)

Pakolaisten vastaanottaminen Hirvensalmelle harppasi maanantaina askelen eteenpäin.

Kunnanhallitus hyväksyi Etelä-Savon Ely-keskuksen ja Hirvensalmen kunnan välisen sopimuksen pakolaisten vastaanotosta ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Sopimus astui voimaan saman tien.

Hirvensalmen vuoden 2011 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi lisämäärärahan tälle vuodelle.

Länsi-Savo: Hirvensalmi haluaa etnistä vuoropuhelua (21.6.2011)

Hirvensalmen kunnanvaltuusto päätti noin vuosi sitten, että kunta voi ottaa vuosittain 25 pakolaista.

Maanantain valtuusto hyväksyi kunnan 24-sivuisen kotouttamisohjelman. Se sisältää muun muassa suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä.

Hirvensalmen kotouttamisohjelman laadinnassa on hyödynnetty Mikkelin seudun maahanmuutto-ohjelmaa 2008–2015.

Valtio lisäsi vuoden tämän vuoden alusta porkkanoita kiintiöpakolaisten ja turvapaikan hakijoiden vastaanottamiseksi kuntiin.

Yli 7-vuotiaasta laskennallista korvausta maksetaan nyt 2 300 euroa vuodessa eli noin 200 euroa aiempaa enemmän. Alle 7-vuotiaasta maksetaan edelleen 6 845 euroa vuodessa.

Kun uusi kotouttamislaki astuu voimaan ensi syyskuun alusta, korvausten maksuaika pitenee kolmesta vuodesta neljään.

Yle: Pakolaisten kotouttamiseen työryhmä (2.9.2010)

Hirvensalmen kunta perustaa työryhmän pakolaisten kotouttamiseksi. Ryhmä laatii kotouttamisohjelman yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, TE-toimiston ja muun muassa eri järjestöjen kesken.

Kotouttamisohjelma perustuu lakiin turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja sillä pyritään edistämään pakolaisten sopeutumista. Ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon myös turvapaikanhakijoiden tarpeet palveluita suunniteltaessa.

Hirvensalmen kunta päätti kesäkuussa vastaanottaa korkeintaan 25 pakolaista.

Länsi-Savo: Hirvensalmen pakolaistyöryhmä kokoontuu pian (24.8.2010)

Hirvensalmi laatii sopimuksen pakolaisten vastaanotosta Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Kunnanhallitus nimesi maanantaina edustajakseen kotouttamisohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Kalevi Puukon (kesk.).

Hirvensalmen kunnanvaltuusto päätti kesäkuun lopussa, että kunta ottaa vastaan vuosittain enintään 25 pakolaista. Päätös ei ollut yksimielinen, vaan siitä jouduttiin tuolloin äänestämään.

Kotouttamisohjelmaa koordinoi Hirvensalmen perusturvalautakunta, joka pyytää kunnan sivistys- ja vapaa-aikatoimea, Hirvensalmen seurakuntaa sekä Mikkelin kaupungin terveydenhuoltoa ja kansalaisopistoa nimeämään omat edustajansa työryhmään.

- Oletan, että työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran syyskuun aikana, kunnanhallituksen puheenjohtaja sanoo.

Yle: Hirvensalmi ottaa vastaan pakolaisia (29.6.2010)

Hirvensalmen kunta vastaanottaa pakolaisia. Kunnan vuosittainen pakolaiskiintiö on enintään 25 henkilöä. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen sopimaan vastaanoton yksityiskohdista.

Etelä-Savossa Mikkeli ja Savonlinna vastaanottavat pakolaisia vuosittain. Etelä-Savon Ely-keskuksen kyselyssä Hirvensalmen lisäksi myös Mäntyharju ilmaisi kiinnostuksensa pakolaisten vastaanottoon.

Mäntyharjulla päätöksiä asiasta on odotettavissa syksyllä. Edellytyksenä vastaanottoon on, että kunnat tekevät asiassa yhteistyötä.

Länsi-Savo: Hirvensalmi avasi pakolaiskeskustelun (3.5.2010)

Hirvensalmi vastaanottaa kiintiöpakolaisia, jos kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen linjauksen asiassa.

– Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Hirvensalmen kunta vastaanottaa pakolaisia. Vuosittainen pakolaiskiintiö on enintään 25 henkilöä, kertoo kunnanjohtaja Seppo Ruhanen kunnanhallituksen maanantaisesta päätöksestä.

Päätös ei ollut yksimielinen.

Hirvensalmen lisäksi Mäntyharjun kunta on ilmaissut varovaisen kiinnostuksensa pakolaisten vastaanottamiseen. Ehdoksi kunnat ovat asettaneet keskinäisen yhteistyön toteutumisen.

Yle: Pakolaiset kiinnostavat pikkukuntia (25.3.2010)

Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen on alkanut innostaa eteläsavolaisia maalaiskuntia.

Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen on alkanut kiinnostaa Etelä-Savon pieniä kuntia. Muun muassa Hirvensalmi ja Mäntyharju harkitsevat pakolaisten vastaanottamista.

Hirvensalmi ja Mäntyharju pohtivat yhteistyön tekemistä niin, että kunnat voisivat ottaa yhteensä pari-kolmekymmentä pakolaista.

Myös Puumalassa on käyty keskusteluja kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Sisäministeriö on käynnistänyt uuden hankkeen, jolla tuetaan kuntia vastaanottotoiminnan käynnistämiseen. Myös Ely-keskus patistelee kuntia pakolaisten vastaanottoon.

Länsi-Savo: Vastaanottokeskuksista on huutava pula (1.2.2009)

Suomessa on huutava pula turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksista. Sisäasianministeriö etsii koko ajan keskuksille uusia paikkoja eri puolilta maata. Myös kiintiöpakolaisten kuntapaikkoja on liian vähän.

Samaan aikaan kunnissa on herätty miettimään pakolaisten tuomia etuja. Monella kunnalla on riesana kymmenittäin tyhjiä vuokra-asuntoja. Entä jos otettaisiin niihin pakolaisia, pyörii kysymys monen valtuutetun päässä.

Saataisiin tilat hyötykäyttöön ja valtio maksamaan viulut. Samalla syntyisi työpaikkoja paikallisille ihmisille.

Etelä-Karjalan puolella Parikkalassa ajatus on jo muuttunut todeksi. Vanhassa maatalousoppilaitoksessa Särkisalmella avautuu tänään maanantaina vastaanottokeskus 15–17-vuotiaille, yksin Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille.

Etelä-Savon puolella asiaa pohditaan Hirvensalmella. Kunnanjohtaja Seppo Ruhanen aikoo ottaa tällä viikolla valtuustoseminaarissa puheeksi valtuutettu Pentti Pylkkäsen (sd.) aloitteen.

Pylkkäsen valtuustossa heittämä kysymys "voisiko kunnan asuntoja täyttää pakolaisilla" poikii ainakin keskustelun.

Sisäasiainministeriön kansainvälisen suojelun yksikössä otetaan ilolla vastaan tieto Hirvensalmen keskustelusta.

Vastaanottokeskuksista vastaava ylitarkastaja Veikko Pyykkönen alkaa heti laskea, kuinka monta turvapaikanhakijaa minkäkin kokoiseen asuntoon mahtuisi. Pariinkymmeneen kaksioon ja kolmioon voisi majoittaa lähemmäs sata.

Asuntojen lisäksi tarvitaan toki muutakin. Turvapaikanhakijoille pitää järjestää akuutti terveydenhuolto, samoin työ- ja opintotoimintaa. Tämä kaikki vaatii henkilökuntaa ja paljon järjestelyjä. Se vaatii myös sopeutumista paikallisilta.

Dokumentit

Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 28.6.2010 (PDF)

[*http//www.hirvensalmi.fi/files/orig/51_Esityslista%2023.8.2010.pdf Kunnanhallituksen kokouksen esityslista 23.8.2010] (PDF)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License