Heinola

Uutiset

ESS: Heinola ei ota pakolaisia (31.3.2009)

Kaupunginhallitus päätti maanantaina ilmoittaa asiaa tiedustelleelle Hämeen TE-keskukselle, ettei kaupungilla ole mahdollisuutta vastaanottaa kiintiöpakolaisia.

Tilanne maassamme on hälyttävä, koska pakolaisille ei löydy sijoituskuntia ja Suomi on maana kuitenkin sitoutunut ottamaan heitä vastaan. Sen tähden sisäasiainministeriö on hoputtanut TE-keskuksia etsimään kuntia, joihin pakolaiset voidaan sijoittaa tai perustaa vastaanottokeskus.

Tällä hetkellä olemassaolevat vastaanottokeskukset ovat ylitäysiä ja kuntapaikkoja tarvitaan enenevissä määrin myös myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Hämeestä ministeriö odottaa 90 kuntapaikkaa vielä tänä vuonna. TE-keskus katsookin, että muidenkin kuntien kuin Lahden olisi osallistuttava talkoisiin.

Asiakirjat, dokumentit

Kaupunginhallituksen päätös kieltäytyä pakolasiten vastaanottamisesta (30.3.2009)

Hämeen TE-keskuksen kirje (30.1.2009)

Kaupunginhallitus

30.03.2009

KIINTIÖPAKOLAISTEN / TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTAMINEN

Sisäasiainministeriö on antanut TE-keskuksille uuden toimeksiannon neuvotella kuntien kanssa kiintiöpakolaisten kuntapaikoista ja/tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten perustamisesta. Kuntapaikkatilanne on hälyttävä, koska paikkoja ei riitä kiintiöpakolaisille, jotka Suomi on sopimusten mukaan sitoutunut ottamaan. Vastaanottokeskukset ovat ylitäysiä, ja kuntapaikkoja tarvitaan enenevässä määrin myös myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Kiintiöpakolaiset sijoitetaan Suomessa normaalisti suoraan kuntiin, joissa heidän kotoutumisprosessinsa pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Nyt kuntapaikkojen puuttuessa kiintiöpakolaisia on jouduttu väliaikaisesti sijoittamaan vastaanottokeskuksiin, jotka on tarkoitettu vain turvapaikanhakijoille, ja keskukset ovat sen vuoksi ruuhkautuneet entisestään. Jo vuosi sitten Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrät alkoivat kasvaa merkittävästi.

Sisäasiainministeriö on asettanut Hämeen TE-keskusalueen tavoitteeksi vähintään 90 kuntapaikkaa vuonna 2009. Tämän vuoksi Hämeen TE-keskus esittää, että Päijät-Hämeessä muutkin kunnat kuin Lahti voisivat ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Valtio korvaa pakolaisista aiheutuvat toimeentulotukimenot ja tulkkauskulut täysimääräisesti, mikäli kunta tekee TE-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Lisäksi kunta saa jokaisesta pakolaisesta kolmelta vuodelta ns. laskennallista korvausta, jonka tasoa sisäasianministeriö parhaillaan esittää korotettavaksi. Kunnat voisivat tehdä yhteistyötä toistensa kanssa ja ottaa esim. toisen kunnan kanssa vuorotellen 10-15 pakolaista vuodessa. Toinen vaihtoehto voisi olla kunnan ja TE-keskuksen välinen ns. avoin sopimus. Tällöin pakolaisten määrästä ja kunnan kyvystä vastaanottaa heitä neuvotellaan erikseen vuosittain.

KAUPUNGINJOHTAJA:
Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että kunnalla ei ole mahdollisuuksia vastaanottaa kiintiöpakolaisia/turvapaikanhakijoita eikä myöskään käynnistää vastaanottokeskustoimintaa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License