Haukipudas

Mielipiteet, keskustelut

Kaleva: Pakolaisvastaisuutta (18.12.2009)

Vastoin oman perusturvalautakunnan yksimielistä päätöstä Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti täpärän äänestyksen jälkeen lykätä päätöksen pakolaisten vastaanotosta ensi vuoteen. Lautakunta oli esittänyt 10-20 turvapaikanhakijan vastaanottoa. Valtuustolle kerrottiin tosiasiat: Kulut korvataan kunnille täysimääräisesti kolmen vuoden ajan. Turvapaikanhakijat ovat jo maassa, täpötäysissä vastaanottokeskuksissa.

Lykkäämistä ehdotti keskustalainen kansanedustaja Mirja Vehkaperä, ja hänen kanssaan äänesti suurin osa valtuuston oikeistoryhmää. Kansanedustaja perusteli esitystään tarpeella tehdä ensin vastaanottosuunnitelmat kotikunnassa - huolimatta siitä, että perusturvajohtaja oli kertonut valmiuksien olevan kunnossa. Kunnassa on kotouttamisohjelma ja kokemusta ja käytännöt kahdesta edellisestä pakolaisryhmästä.

Haluaisin tietää, onko pakolaisvastaisuus keskustapuolueen virallinen linja? Miten se sopii tulevaan maakuntaohjelmaan? Mirja Vehkaperä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen entinen puheenjohtaja ja nykyinen jäsen. Vuoteen 2030 ulottuvan maakuntasuunnitelman mukaan maakunnan arvoja ovat suvaitsevaisuus (moniarvoisuus) ja tasa-arvoisuus (alueellinen, taloudellinen, sukupuolten välinen). Eikö Vehkaperä ole näiden arvojen takana?

Joulu on tulossa. Joulun lapsen perusviestejä oli: Minkä te teette yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te teette minulle. Suomi on lamasta huolimatta edelleen maailman rikkaimpia maita. Onko näin, että nykyisessä Suomessa kansanedustaja varmistaakseen uudelleenvalintansa vastustaa pakolaisten vastaanottoa? Kuinka pitkälle maahanmuuttajavastaisuudessa on mentävä, jotta varmasti tulee uudelleenvalituksi?

Hyytävän kylmäksi tunnen ympäristön täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Saman valtuuston kokouksessa perusturva ja koulut saivat selvästi menoihinsa nähden riittämättömät määrärahat, mutta tarpeettomaan, ja vain yksityisiä hyödyttävään tieyhteyteen heitettiin miljoona euroa. Tieyhteydestä hyötyvät yrittäjät olivat kokonaan vastaan pakolaisten tuloa.

Terttu Kuusela
valtuutettu (vihr.)
Haukipudas

Uutiset

Yle: Pakolaiset puhuttavat Haukiputaalla (12.12.2009)

Kunnan perusturvalautakunta on esittänyt, että Haukipudas ottaisi ensi vuonna 10 - 20 pakolaista. Kunnanvaltuusto päätti lauantaina kuitenkin palauttaa asian uudelleen selvitettäväksi.

Pakolaisten vastaanotto askarruttaa kunnan päättäjiä Haukiputaalla. Kunnan perusturvalautakunta on aikaisemmin esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Haukiputaan kunta ottaisi ensi vuonna 10 - 20 pakolaista turvapaikanhakijoista. Laskennallisella korvauksella palkattaisiin pakolaisohjaaja 1 - 3 vuodeksi.

Kunnanhallitus oli puolestaan esittänyt, että Haukipudas ei ottaisi vastaan pakolaisia. Haukiputaalla on ollut pakolaisia vuosien 1993 ja 2005 välisenä aikana. Lauantaina kokoontunut kunnanvaltuusto päätti kuitenkin, että pakolaisten vastaanottamista selvitetään edelleen ja asia tulee uudelleen käsiteltäväksi kunnanhallitukseen.

Kaleva: Haukiputaalla harkitaan pakolaisten vastaanottamista (29.10.2009)

Haukiputaan perusturvalautakunta on valmis ottamaan vastaan 10—20 turvapaikanhakijaa ensi vuonna. Asiasta päättää lopullisesti kunnanvaltuusto joulukuussa.

Lautakunta päätyi pakolaisten vastaanottamisen kannalle, kun laskelmien mukaan käytännössä kunnalle ei koituisi tulijoista talousvaikutuksia. Kunta saa pakolaisista aiheutuvista kuluista korvauksen valtiolta kolmen vuoden ajan. Lisäksi valtionosuudella voidaan palkata sosiaalitoimistoon yksi uusi ohjaaja hoitamaan kotoutumista.

Haukipudas on ottanut turvapaikanhakijoita vastaan viimeksi vuonna 2005. Silloin tulijat majoitettiin kunnan vuokra-asuntoihin. Heistä kukaan ei enää asu kunnassa.

Asiakirjat, dokumentit

Haukiputaan sivut

Haukiputaan kokouslistat

Kunnanvaltuusto: Pakolaisten vastaanottaminen 12.12.2009

[…]
KVALT § 96
TE-keskuksen maahanmuuton asiantuntija Hanna Määttä kertoi pakolaisten vastaanotosta kokouksessa.

Terttu Kuusela esitti Timo Aution kannattamana, että kunta ottaa pakolaisia.

Mirja Vehkaperä esitti Seppo Isohookanan kannattamana, että ensi vuoden aikana päivitetään kotouttamissuunnitelma ja sen jälkeen päätetään, kuinka meillä on mahdollista ottaa pakolaisia vastaan.

Valtuusto piti neuvottelutauon klo 11.15-11.27.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi kunnanhallituksen päätösesityksestä poikkeavaa, kannatettua muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Hän esitti äänestysjärjestykseksi, että ensin äänestetään Kuuselan ja Vehkaperän muutosesityksistä ja sen jälkeen voittanut esitys laitetaan vastakkain kunnanhallituksen esityksen kanssa. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Edelleen hän esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka ovat Kuuselan esityksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Vehkaperän esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä Kuuselan esitys sai 18 ääntä ja Vehkaperän esitys 24 ääntä yhden äänestäessä tyhjää. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä (§ 96/1).

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa vastakkain on kunnanhallituksen esitys ja ensimmäisessä äänestyksessä voittanut Vehkaperän esitys. Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Vehkaperän esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Näin suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 11 ääntä ja Vehkaperän muutosesitys 32 ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:
Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 32-11, että vuoden 2010 aikana päivitetään kotouttamissuunnitelma ja sen jälkeen päätetään pakolaisten vastaanottamisesta.

Kunnanhallituksen pöytäkirja: Pakolaisten vastaanottaminen 16.11.2009

[…]
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Haukiputaan kunta ei ota vuonna 2010 pakolaisia.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Perusturvalautakunnan esityslista 27.10.2009

Perusturvalautakunta
27.10.2009

Pakolaisten vastaanottaminen

2713/45/2007

PERUSLK § 100
Valmistelija: perusturvajohtaja Riitta Pitkänen, p. (08) 887 4500, 040 8374 602, if.sadupikuah|nenaktip.attiir#if.sadupikuah|nenaktip.attiir

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus on lähestynyt Haukiputaan kuntaa 31.8.2009 päivätyllä kirjeellä, joka koskee esitystä Haukiputaan kunnalle pakolaisten vastaanottamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus tekee yhteistyötä alueensa kuntien kanssa pakolaisten kuntiin sijoittamiseksi. Sijoittaminen perustuu kunnan ja TE-keskuksen väliseen sopimukseen, jonka nojalla TE-keskus korvaa kunnalle pakolaisista aiheutuvia kustannuksia.

Haukiputaan kunnalle esitetään vastaanotettavaksi pääosin turvapaikanhakijoina tulleita pakolaisia ja lukumääräksi esitetään loppuvuoden 2009 aikana 10 - 15 henkilöä sekä vuoden 2010 aikana noin 30 henkilöä.

Pakolaisista maksetaan kunnalle valtionosuuksia muiden kuntalaisten tapaan. Tämän lisäksi valtio korvaa pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tehneille ja kotouttamisohjelman laatineille kunnille pakolaisista aiheutuvia kustannuksia valtioneuvoston päätösten mukaisesti. Jokaisesta vastaanotetusta pakolaisesta maksetaan ensimmäiseltä kolmelta vuodelta eli kotoutumisajalta laskennallista korvausta, joka on tarkoitettu kunnan kotouttamistyöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kunnan pakolaisille tarvittaessa maksama toimeentulotuki ja kotoutumistuki korvataan kunnalle täysimääräisesti kotoutumisajalta. Tulkkauksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan ilman aikarajaa. Erityiskustannuksina kunnille korvataan pakolaisen erityisestä sairaudesta tai vammasta aiheutuvat kustannukset enintään kymmeneltä vuodelta valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.

TE-keskus toteaa kirjeessään, että Haukiputaan kunnan omat kattavat palvelut ja sijainti Oulun palvelujen läheisyydessä luovat hyvät edellytykset pakolaisten kotoutumiselle. Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksessa on käynnistynyt Euroopan pakolaisrahaston rahoittama hanke, joka osaltaan voi tukea kuntaa tarjoamalla pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen liittyvää koulutusta.

Haukiputaan kunta on ottanut pakolaisia vastaan vuosina 1993 ja 2005. Kuntaan aikaisemmin otetut pakolaiset ovat lyhyehkön ajan jälkeen muuttaneet suurempaan kasvukeskukseen Ouluun. Erityisesti nuoret aikuiset ovat kokeneet Oulun verkostot ja palvelut heille suotuisempina.

Perusturvapalvelujen kokemukset pakolaisten vastaanottamisesta ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Valtiolta saatavat korvaukset kattavat hyvin toiminnasta aiheutuvat lisäkulut. Terveydenhuollon kokemuksen mukaan pakolaiset sitovat tulleessaan paljon terveydenhuollon resursseja, mutta tarve vähenee kohti tavanomaisen kuntalaisen tarvetta vuosien mittaan. Terveydenhuollon tarve on hoidettavissa nykyisten resurssien puitteissa.

Pakolaisten vastaanottaminen ja siitä aiheutuvat kotouttamistoimenpiteet sitovat erityisesti sosiaalityön resursseja. Tällä hetkellä sosiaalityössä on vakiintumaton tilanne sosiaalityöntekijöiden suuren vaihtuvuuden (irtisanoutumiset ja virkavapaudet) vuoksi. Tämä näyttäytyy vaikeuksina vastata perusturvalautakunnan asettamiin, lainsäädäntöön perustuviin, tulostavoitteisiin (mm. aikarajat ). Työttömyydestä johtuvat toimeentulotukiasiat kuormittavat aikuissosiaalityöntekijöitä, perheiden ja lasten pahoinvointi näkyy voimakkaasti lisääntyneenä lastensuojelun tarpeena. Myös uuden lainsäädännön velvoitteet (mm. vammaispalvelulain uudistus) on tuonut lisää uusia asiakkaita sosiaalityöhön. Mikäli kunta päätyy ottamaan pakolaisia, tulee sosiaalityön henkilöresurssia lisätä vastaamaan pakolaisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta aiheutuvaa työmäärän lisäystä.

Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, ettei Haukiputaan kunta ota uusia pakolaisia vuosina 2009 ja 2010.

Päätös:
Perusturvalautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä ja -laskelmia varten.

PERUSLK
Valmistelija: hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) 887 4585, 040 5485 093, if.sadupikuah|sagnak.oipat#if.sadupikuah|sagnak.oipat

Lautakunnan kokoukseen saapuu TE-keskuksen maahanmuuton asiantuntija Hanna Määttä. Hän esittelee tarkemmin pakolaistilannetta ja pakolaisten vastaanottamiseen liittyviä asioita kustannuskorvauksineen.

Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, ettei Haukiputaan kunta ota uusia pakolaisia vuosina 2009 ja 2010.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License