Etelä-Saimaa 1.2.2009

Etelä-Saimaa: Vastaanottokeskuksissa asuvien määrä nousee 10 000 ihmiseen

Turvapaikanhakijoiden määrä nousi viime vuonna 3 500 henkilöön. Vastaanottokeskuksen ovat jo nyt ruuhkautuneet. Päätösten käsittelyn uskotaan kestävän useita vuosia.

HANNU OJALA

Turvapaikanhakijoiden hävittämiä matkustusasiakirjoja ei enää etsitä Vainikkalassa radan varresta.

Suomeen on tullut syksyn aikana ennätysmäärä turvapaikkaa hakeneita, mutta saapumissuunta on kääntynyt länteen. Suurin osa tulijoista saapuu maahan laivoilla Ruotsista ja hajaantuu satamista ei puolille Suomea.

Laajaksi paisunut liikkuminen Suomeen on yllättänyt maahanmuuttoviranomaiset. Kaikki jatkuvassa käytössä pidetyt vastaanottokeskukset ovat täynnä, ja uusia väliaikaisia vastaanottokeskuksia on avattu.

Uusien tilojen tarve on edelleenkin valtava. Maahanmuuttoviranomaisten oman arvion mukaan tänä vuonna elämisen olosuhteet pitäisi löytää 6 000:lle uudelle tulijalle.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jorma Vuorio pitää mahdollisena, että vuoden lopussa vastaanottokeskuksissa odottaa turvapaikkapäätöstä jopa 10 000 ihmistä.

- Tämän hetken tilanne ei miltään osin ole tyydyttävä, on Vuorion lyhyt yhteenveto tilanteesta.

Turvapaikkaprosessi tökkii koko linjaston mitalta.

- Alkupäässä poliisi on ollut tiukilla. Voi kestää kuukausitolkulla, että poliisi saa tehtyä selvityksen tulijan matkareitistä ja asiaa päästään käsittelemään maahanmuuttovirastossa. Tällä hetkellä sadasta tapauksesta odotetaan poliisin pöytäkirjaa.

Maahanmuuttovirastossa 30 ylitarkastajaa puhuttelee hakijoita ja tekee päätöksiä.

- Pitäisi olla vähintään 60, sanoo Vuorio.

Samassa suhteessa pitäisi lisätä vielä tulkkien määrää, mutta ammatti-ihmisistä on jo nyt pulaa.

Ongelmat eivät pääty edes siihen, että virasto saa omalta kohdaltaan asian päätökseen. Jo nyt vastaanottokeskuksissa odottaa kuntiin sijoittamista ja kotouttamisen aloittamista 200 ihmistä, joille ei ole löytynyt paikkaa. Sujuvaksi linjastoksi suunniteltu käsittelyketju pysähtyy viimeisen kerran siihen.

- Kunnat saavat sijoittamisesta korvausta kolmen vuoden ajalta, mutta korvaustaso on vuodelta 1993. Maahanmuuttoministeri on ajanut sitä, että korvauksia korotetaan.

Myönteisiä päätöksiä on Vuorion mukaan odotettavissa aikaisempaan enemmän, koska kaikki Irakista ja Somaliasta tulleet jäävät humanitäärisin perustein oleskeluluvalla Suomeen.

Turvapaikkaprosessin yllättävin tekijä on Vuorion mielestä edelleenkin hakemusten määrän arvioiminen. Sattuu ryöpsähdyksiä, jotka sitten yllättävästi tyrehtyvät. Viime vuodelta kerääntyneestä 3 500 hakemuksen käsittelyajasta näkemys on tarkka. Vaikka uusi tilanne päättyisi tammikuuhun, viimeisiä päätöksiä tehdään nykyisellä henkilömäärällä vasta parin vuoden päästä.

- Suuria määriä on ollut aikaisemminkin, mutta hakijaprofiili on nyt aivan toinen. Vuonna 2004 hakemuksia tuli 4 000, mutta niistä yli puolet oli Dublin-tapauksia, ja lopuista 600 oli Romanian ja Bulgarian romaneja.

Viime vuonna tehdyissä ratkaisuissa Dublinin-asetuksen mukaisia käännytyksiä toisiin EU-maihin tehtiin 501. Sopimuksen mukaan aiemmin toisesta EU-maasta turvapaikkaa hakenut henkilö käännytetään tuohon maahan. Tieto löytyy EU-maiden käyttämästä yhteisestä rekisteristä.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License